Desetiletá snaha tak vyvrcholila podpisem smlouvy o zajištění výuky bakalářských studijních programů a současně i o partnerství univerzity s Karlovarským krajem.

V Sokolově se tak od září rozběhne kombinovaná (dálková) forma studia. „Výuka bude probíhat blokově v pátky a soboty. Kantoři budou z Plzně dojíždět," uvedl děkan strojní fakulty Jiří Staněk. V prostorách ISŠTE bude probíhat výuka prvního ročníku, v dalších ročnících už budou muset studenti dojíždět do Plzně. „Bakalářské práce už by ale bylo možné realizovat přímo ve spolupráci se zaměstnavateli. Věřím, že studentům v tomto ohledu vyjdou vstříc," poznamenal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Podle něj je to jeden ze způsobů, jak zajistit, aby vysokoškoláci z kraje neodcházeli. Právě Karlovarský kraj na sebe převzal náklady na dojíždění kantorů i jejich pobyt v Sokolově. Kompletní zázemí včetně materiálů k výuce poskytne ISŠTE. „Nakoupili jsme veškerou odbornou literaturu, k dispozici je moderně vybavená knihovna s počítači, zajistíme i promítací techniku," potvrdil ředitel školy Pavel Janus.

Číslo reálně přijatých studentů se může ještě změnit. „Chystáme v srpnu ještě druhé kolo přijímacího řízení. Definitivní počet studentů ale bude znám až po zápisu. Někteří z nich si dávají více přihlášek a zvolí nakonec jinou školu," vysvětloval Jiří Staněk. Přesto je to poprvé, co počet přihlášených překročil hranici padesáti, což bylo nutné, aby se pracoviště vůbec otevřelo. Podle Staňka velmi pomohla důsledná propagace nejen ze strany Karlovarského kraje. „Aby se zásoby zájemců o studium nevyčerpaly, padla zde také myšlenka, že by se v Sokolově vždy po jednom roce střídalo otevření prvního ročníku fakulty strojní s fakultou elektrotechnickou," prozradil Pavel Janus.

Obě smlouvy podepsala v pondělí v Sokolově s představiteli školy a kraje rektorka ZČU Ilona Mauritzová.