Ke kombinovanému studiu se na pobočce fakulty zapsalo 56 studentů, k imatrikulaci jich dorazilo přes tři desítky. Slib složili k rukám děkana fakulty Jiřího Staňka.

„Pocity, které zažívám, se těžko popisují. Po osmi letech jsem zase zpátky ve škole – dodělával jsem si maturitu a teď chci pokračovat na vysokou. Je to pěkný, slavnostní akt, myslím hodný toho, jak významný krok v našich životech zápis ke studiu představuje," svěřil se s dojmy z imatrikulace jeden z novopečených studentů Ladislav Neméth. Stejně jako ostatní studenty ho čekají tři roky kombinovaného (dříve dálkového) bakalářského studia. V oboru strojní inženýrství, který v Sokolově fakulta otevřela, jsou dva roky věnovány základům, které jsou pro všechny studenty společné, ve třetím ročníku se pak mohou specializovat na zaměření. Výuka bude probíhat v prostorách ISŠTE, za navazujícím magisterským studiem by zájemci již museli dojíždět do Plzně.
Pobočku Západočeské univerzity se v Sokolově podařilo otevřít po deseti letech od prvního pokusu. Ten tehdy ztroskotal na nedostatku zájmu.