„Obdrželi jsme i žádost z Nejdku o vyhlášení omezení používání pitné vody k zalévání zahrad, napouštění bazénů, umývání vozidel a vozovek,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Vážnost situace potvrdil i mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský, který uvedl, že omezení mohou přibývat a je velmi pravděpodobné, že některá potrvají až do října.

„Situace na Rolavě je opravdu velmi špatná a je to dáno nedostatkem srážek, ale také mnoha vodními elektrárnami, které byly na této řece postaveny,“ vysvětluje mluvčí Povodí Ohře. Elektrárny jsou problémem proto, že odvádějí vodu z koryta řeky, a v případě nízkého průtoku hrozí, že koryto vedle elektrárny zůstane úplně suché. „V minulosti jsme vydávali dost záporných stanovisek, ale nebyla jim přikládána taková vážnost, jaká byla třeba,“ uvádí mluvčí.

Problém zatím není na řece Ohři, kde jsou postaveny přehrady, které musejí dodržovat stanovený minimální průtok, a proto vyschnutí říčního koryta nehrozí. Vodohospodáři upozorňují, že v půdě není ani dostatek podzemní vody a srážek je málo.

„Aby se situace alespoň trochu zlepšila, muselo by minimálně sedm dní v kuse mírně pršet a tomu žádná z předpovědí nenasvědčuje. Většinou buďto zaprší krátce, anebo se jedná o prudkou přeháňku, kdy se voda nestačí vsáknout a odteče po povrchu pryč,“ dodává Jan Svejkovský. Problémy s vodou se na Karlovarsku stávají pravidlem a zákazy čerpání vody se vyhlašují každoročně.