Celý minulý týden hostily Kraslice celostátní soustředění držitelů vodících psů. Bližší informace k tomuto soustředění nám podaly předsedkyně svazu držitelů vodích psů paní Ilona Vobrová a Hana Jasenovcová, ředitelka Střediska výcviku vodích psů pro nevidomé SONS sídlící v Praze Jinonicích.
Tato soustředění mají již dvaadvacetiletou tradici. Setkání majitelů vodících psů je pod vedením specializovaných instruktorů, kteří se snaží společně dolaďovat určité cviky, které jsou potřeba pro práci vodících psů. Tato soustředění probíhají záměrně ve městech, aby byl pes v rušném prostředí, ve kterém se musí dakázat pohybovat. V Kraslicích se sešlo 28 držitelů vodících psů.
Co musí vodící pes všechno zvládnout?
(Vobrová, Jasenovská) Pro vodění nevidomého musí pes zvládnout zhruba 30 povelů k sociální práci, které vyplívají z běžného provozu ve městě. Například zdánlivě jednoduché přecházení vozovky, které však patří mezi nejnebezpečnější dovednosti vodícího psa. Cviky jsou řazeny do tří skupin. Vyhledávací, speciální a vyhýbání překážek. Pes musí zvládnout i takové situace jako je zaregistrovat překážku nad jeho úrovní, kterou by pes podešel ale majitel ne. V takovéto situaci musí umět na překážku svého páníčka upozornit a překážku obejít. Dále musí zvládnout klasickou kynologickou poslušnost a ovladatelnost.
Zajisté vodící pes není levná záležitost. Jakou má možnost zrakově postižený člověk získat vodícího psa?
(Vobrová) Vodící pes je podle vyhlášky o sociálním zabezpečení kompenzační pomůckou. Člověk, který se rozhodne využívat tuto pomůcku si zažádá o příspěvek k příslušnému místnímu orgánu (městský nebo obecní úřad). Tento orgán může tuto kompenzační pomůcku hradit až do sta procent. Lze získat i jednorázový příspěvek na stravu vodícího psa. Cena vodícího psa je taktéž uvedena ve vyhlášce a může se vyšplhat až na 210 000 Kč. V České republice je zhruba 7 subjektů, které tyto psy cvičí. Obvykle se částka pohybuje mezi 60 000 Kč až 160 000 Kč. Do této ceny se promítají veškeré provozní náklady jako nákup štěněte, platy zaměstnanců, údržba budovy, zdravotní péče o psa, až po školení klienta.

Jak probíhá výběr štěněte s danými předpoklady?(Jasenovská) Jde o plemennou příslušnost. Dnes se především cvičí plemena retrívrů a labradorů. Tato plemena mají dostatek povahových předpokladů. Jsou učenlivá, cvičitelná a jsou zároveň dobrými společníky. První výběr štěněte se provádí v sedmi týdnech jeho věku. Jde pouze o předpoklad jeho povahy. Při výběru takového štěněte se nehledí pouze na jeho zdravotní stav a povahové rysy ale i jeho rodičů. Zdravotní stav a povaha se velice přísně sleduje jeden a půl roku během celé doby výcviku.
Jak probíhá výcvik dále?(Vobrová) V sedmi týdnech věku štěněte se výchovy ujímá vytipovaná rodina, která o štěně pečuje a vycvičí ho k základní poslušnosti. Po roce jdou pejsci do střediska vodících psů, kde probíhá samotný výcvik pod vedením profesionálů.
Jak dlouho probíhá samotný profesionální výcvik vodícího psa?
(Jasenovská) Tento výcvik probíhá většinou devět měsíců a je zakončen zkouškou psa. Současně probíhá příprava klienta, která zahrnuje zejména práci s vodícím psem. Školící středisko hodnotí u klienta mimo jiné pohyblivost, prostorovou orientaci a rodinné prostředí. A to z toho důvodu , aby se jim mohl dát pes odpovídající např. temperamentem a rychlostí chůze. Po tomto výběru klient odjíždí do školícího střediska, kde je opět pod vedením profesionálních instruktorů školen již přímo s určeným psem. Poté odjíždí do místa bydliště a spolu s instruktorem učí psa obvyklým trasám a adaptaci na prostředí.
Jaká je čekací doba než žadatel vodícího psa získá?
(Jasenovská) Maximálně půl roku. V současné době máme osm až devět čekatelů. Do roka máme 28 až 30 psů.
Vycvičit tolik vodících psů není jistě ani levná záležitost. Jakým způsobem získáváte finanční zajištění?(Jasenovská) V současné době z příspěvků od samotných žadatelů. Čím dál tím lepší je ale situace sponzorská za což jsme velmi vděčni. Firmy, které nám finančně přispívají, již pochopily, jak to funguje jinde ve světě. I přesto že kupují nová auta a investují do své podnikatelské činnosti, si touto formou vytvářejí sociální image. Sociální uvědomělost v České republice roste a jsme za to velice rádi.
Jaké vy, jako školící středisko, musíte splňovat kritéria?(Voborová) Naše středisko je Mezinárodním členem školy pro výcvik vodících psů, Což je velice prestižní organizace, která má sídlo ve Velké Británii. Každé tři roky je středisko podrobováno supervizi a musí splňovat velmi tvrdá kritéria.
Pořádáte soutěže vodících psů?(Vobrová) Zajímavostí je, že v Evropě jsme společně se Slovenskou republikou jedinými zeměmi, které pořádají závody vodících psů. Příští rok v září probíhá jubilejní pětadvacáté mistrovství České republiky vodících psů na Václavském náměstí, kam všechny čtenáře srdečně zveme.
Jak probíhají závody?
(Vobrová) Soutěžení probíhá zhruba tak, že jde zrakově postižený člověk s vodícím psem určitou trasu v běžném silničním provozu a za ním skupinka rozhodčích zapisující si poznámky