„Vyhlášku musíme podle zákonů rozpracovat na více vyhlášek. Každá z nich pak bude upravovat něco jiného,“ uvedl starosta Bukovan Miroslav Stropek. Rozpracováním tak vzniknou nové vyhlášky, například o odpadech, o veřejném pořádku, o hřbitově, o užívání veřejného prostranství, o pohybu a chovu psů nebo o ochraně před hlukem.
Dík nové vyhlášce také nebude možné rozdělávat oheň a stanovat na obecním pozemku nebo konzumovat alkohol na veřejnosti. „Rozmohlo se nám tu pití na veřejnosti a je potřeba to nějakým způsobem ošetřit,“ tvrdí starosta. Podle něj bude tento problém upravovat vyhláška na popud místních obyvatel a zastupitelů.
Nová obecně závazná vyhláška by měla platit od nového roku. Nejdříve ji ale musí ještě schválit Ministerstvo vnitra.