Někteří majitelé psů nebudou na silvestrovské oslavy vzpomínat jako na zábavu, ale jako na den, který jim přidělal starosti. „Ještě před půlnocí jsem šla vyvenčit svého psa,“ říká Ivana Loukotová z Chebu. „Počítala jsem s tím, že už někdo bude střílet rachejtle, proto jsem jej vzala na vodítko. I tak se mu ale podařilo vyškubnout z ruky i s vodítkem a měla jsem co dělat, abych pak vyděšené zvíře chytila a uklidnila.“

Mnozí takové štěstí neměli, a tak se ještě v téhle době objevují v regionálních médiích inzeráty a výzvy k nalezení zaběhnutého psa. „Náš westík letos zažíval prvního silvestra,“ vzpomíná Petr Koukal z Chebu. „Měli jsme ho celou dobu u sebe, ale on sebou i tak při každém rachotu škubal. Co mu ale bylo hodně nepříjemné, byly vysoké tóny při samotném vystřelování rachejtlí.“

A co dělat v případě, že postrádáte psa? Obvolejte všechny útulky v okolí – zvíře nezná hranice, proto se podívejte i na internetové stránky útulků v Německu. Kontaktujte příslušný městský úřad či městskou policii a zeptejte se u nich, zda nedělali odchyt psů. Vylepte na frekventovaná místa fotku s popisem psa a kontaktním telefonem na majitele. Zadejte inzeráty do tisku a rozhlasu.