Pomalu, ale jistě se nám začíná hlásit podzim, což je pro ornitology období spjaté především s masivní migrací stěhovavých ptáků na jejich zimoviště. Po letní přestávce oprašují své dalekohledy a vyráží do přírody pozorovat protahující druhy ptactva, z nichž některé lze u nás zastihnout právě jen na tahu.
První říjnový víkend je již tradičně zasvěcen Festivalu ptactva. Během těchto dnů (ale i v jiných termínech od 27.9 do 12.10) na různých místech naší republiky (nebo by se spíše hodilo napsat zeměkoule, protože Festival je kampaň celosvětová) organizují dobrovolníci - ornitologové vycházky do přírody, spojené s pozorováním ptactva. Cílem je příjemnou formou seznámit veřejnost blíže s ptačími druhy, jejich ohrožením a možnostmi ochrany, popřípadě problematikou ochrany přírody vůbec.

Pro účastníky je vždy připraveno nejen zajímavé povídání, ale často i různé hry a kvízy spojené s ptáky či přírodou, na mnoha akcích můžete třeba na vlastní oči vidět, jak probíhá kroužkování ptáků. Všude jsou účastníkům k dispozici informační a propagační materiály s ptačí tematikou. Během vycházky sbírají jednotliví pořadatelé akcí data o celkovém počtu pozorovaných druhů a jedinců, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod., které pak posílají pořádajícím organizacím.

Ty ještě na konci víkendu data zpracují, vyhodnotí a pošlou koordinující organizaci, kterou je letos SOS/ BirdLife Slovensko. Koordinátor pak následující den předá zpracované výsledky sdělovacím prostředkům. Výsledky letošního Festivalu si budete moci přečíst jednak na webu ČSO, jednak v Ptačím světě 1/2009.

K této akci se i letos přihlásil v Chodově Český svaz ochránců přírody pod vedením ornitoložky Mirky Horákové, která se s výpravou zájemců z Chodova vydala na poznávací vycházku směr Bahňák, Černá voda a Bílá voda. Na této trase se sčítalo veškeré ptactvo, které zájemci viděli. K vidění bylo ohromné množství migrujících holubů hřivnáčů, kterých napočítali účastníci více než tisíc. Dále byla pozorována velká hejna pěnkav obecných. Na rybnících se zaměřili na sčítání populace vodních ptáků. Největší zastoupení tu měla lyska černá. Zajímavé bylo i pozorování tahu hejna 14 kormoránů.

M. Volek