Opozice a část veřejnosti totiž nesouhlasí s již schváleným záměrem demolice jedné z budov, pro které město nenašlo využití. Město koupilo tři roky opuštěné nemovitosti za 2,9 milionu korun. Po jejich pořízení hledalo vhodné využití. Nakonec zastupitelé dospěli k závěru, že jednu z budov bude nejvhodnější zbourat.

„Zastupitelé respektovali závěry pracovní skupiny, kterou si zastupitelstvo již dříve určilo a nominovalo do ní členy ze svých řad napříč politickým spektrem. Členy byli rovněž kompetentní úředníci městského úřadu. Skupina se velmi intenzivně zabývala možnostmi, jak zakoupené budovy využít. To se podařilo v případě dvou budov, kde by mělo vzniknout muzeum a nebytové a bytové prostory, zázemí pro volnočasové a klubové aktivity. V případě posledního domu se však využití najít nepodařilo a pracovní skupina tak doporučila jeho odstranění. Nicméně dosud zastupitelstvo neuvolnilo finanční prostředky ani na projektovou dokumentaci pro demolici ani pro demolici samotnou. Tudíž bourání tak jako tak zatím není na pořadu dne,“ říká starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Skicentrum v Bublavě provedlo zátěžové zkoušky na opravené lanovce.
Místo lyžařů se na lanovce vozily barely. Sedačka je po vichřici opravená

Případné bourání by se i tak muselo odložit. Z Ministerstva kultury totiž Kraslicím přišla zpráva, že obdrželo podnět k tomu, aby byla tato nemovitost prohlášena za kulturní památku. „Tím se situace zcela mění a jakékoliv úvahy o odstranění budovy jsou již liché. Pokud bude budova prohlášena za kulturní památku, pak dojde jen k zakonzervování stávajícího stavu. Jinými slovy to znamená, že dům bude i nadále nepěkným strašákem uprostřed města. Nejen proto, že bude obtížné financování rekonstrukce, ale i proto, že bude obtížné realizovat i případné stavební úpravy, pokud se tedy pro objekt najde využití. Rozhodně vše bude několikanásobně dražší,“ dodal Kotilínek.

Proti bourání objektu se postavil Spolek přátel města Kraslice, který krok zastupitelů označil za unáhlený. „Zastupitelé by měli své usnesení revokovat a záměr odložit. Hlavní příčinou našeho znepokojení je, že demolice této významné budovy v centru města nebyla projednána s veřejností a nebyly oznámeny důvody, které k tomuto návrhu vedly. Spolek přitom připravuje akci, na které bude veřejnost seznámena s historií a stavem této budovy a zároveň s názory významných odborníku z oblasti památkové péče a historie architektury,“ uvedl předseda spolku Josef Konrád. Spolek dále informuje o tom, že obyvatel Kraslic Filip Beneš prozkoumal archivní dokumenty a našel původní dokumentaci k této budově. Zjistil, že autorem projektu je významný architekt Otto Ehlen.

Ilustrační foto.
Kruhové objezdy si města zvelebují

Ten je například autorem projektu Hudebního divadla v Karlíně. „Doufáme, že situace s demolicí této stavby není tak naléhavá, aby nemohla snést odklad do doby, než budou veřejnosti k dispozici veškeré podklady o významnosti této stavby a projednány návrhy na její možné využití,“ dodal Konrád. Mimořádné jednání zastupitelstva začíná v 16 hodin.