Dne 19. května se konalo další Oblastní setkání pionýra se soutěží Pionýrská stezka. Jako každý rok se sjely na pionýrské základně „Bystřina“ děti z Pionýrských skupin z Březové, Nejdku, Rotavy, Habartova, a také naši kamarádi z A-TOM Bukovany. Po příjezdu na Bystřinu jsme se bavili hrami jako je Twister, vybíjená nebo skákání přes gumu. Mezitím proběhla porada rozhodčích a poslední přípravy před slavnostním zahájením.

Hned po poradě byl svolán nástup, na kterém jsme se dozvěděli trasu, po které poběžíme a také stanoviště, která budeme plnit. Po nástupu se první skupina odebrala na start a soutěž mohla začít. Soutěží dvoučlenné hlídky, které jsou rozděleny do pěti věkových kategorií, které se vydávají na trasu a plní zde na osmnácti stanovištích určené úkoly.

Naše Pionýrská skupina Habartov přišla na start kolem půl jedenácté. Při soutěži jsme si užili prolézání skrz kopřivy, křoví, vysokou trávu, stoupání do kopců, ale také jsme si užívali pořádnou legraci a hlavně soutěžení. Plnili jsme například morseovku, indiánské měsíce, souhvězdí, ohně a ohniště, stavěli stan, poznávali hrady a zámky nebo třeba přišívali knoflík.

Při doběhnutí do cíle jsme si zašli na vydatný a výborný oběd - polévku a gulášek. Poté jsme už jen odpočívali a nabírali zpět ztracenou sílu, nebo opět hráli vybíjenou a jiné hry až do vyhlášení výsledků.

K večeru byl svolán nástup a my mohli jenom doufat, že snad nějaká cena bude naše. Většina nás se dočkala. Naše skupina obsadila všechna první místa a získala tak zpět putovní pohár za 1. místo v soutěži skupin, na druhém místě se umístila PS Březová a na třetí místo se dostala PS Nejdek. Nakonec jsme se ještě všichni vyfotili a pomalu se chystali na cestu domů. Za rok opět na Pionýrské stezce „Ahoj “.