Podmínky, za jakých budou moci lidé od nového roku bydlet v Domově s pečovatelskou službou v Chodově, připravuje zdejší radnice. Město totiž převezme správu penzionu pro seniory, který nyní spadá pod hlavičku Karlovarského kraje. Ten ho vyřazuje ze sítě sociálních zařízení, která hodlá dále spravovat. A to mnoho klientů sleduje s nelibostí a obávají se, co je v budoucnu čeká. Radnice zklidňuje emoce a otevřeně prohlašuje, že nikoho nehodlá stěhovat na ulici.

„Tato změna je samozřejmě hodně nepříjemná, protože se týká zhruba 126 klientů a ti na to pochopitelně reagují různě citlivě. Několik emotivních názorů jsme již zaznamenali i přímo na zasedání zastupitelstva,“ sdělila tajemnice Městského úřadu v Chodově Marcela Kubicová.

Až budou nová pravidla na papíře a schválená radou, dozvědí se o nich i současní klienti domova pro seniory. „Naplánují se schůzky přímo s jednotlivými obyvateli penzionu, abychom vysvětlili, že je nikdo nechce vystěhovat a jak vlastně ten jejich další život bude vypadat,“ doplnila tajemnice.
„Problém je však s lidmi, kteří vyžadovali takzvanou 24hodinovou péči. My ji nejsme schopni zajišťovat, protože je to moc nákladné. Navíc by to bylo asi pro šest lidí. Těch se celá záležitost zřejmě dotkne nejvíce, protože pokud si službu nezabezpečí jinde, tak budou přemístěni,“ vysvětlila Kubicová s tím, že penzisté, kteří v domově zůstanou, začnou od příštího roku platit běžné regulované nájemné. „Takže to pro ně bude minimálně znamenat nárůst. V jaké výši, to ale zatím ještě nevíme,“ dodala.

Správu objektu si vezme na starost bytová společnost Bytservis. Péči obstará další městská organizace – Pečovatelská služba. „Ta funguje pod hlavičkou Chodova asi dva roky. Je to služba od 7 do 15 hodin. Není přes víkendy a svátky,“ upřesnil starosta města Josef Hora.