Původní podobu ji vrátí restaurátor a sochař Michal Durdis. Trachyt je jemnozrnná výlevná hornina s převahou živců. Autorem sochy s názvem Radost z roku 1966 je Antonín Kuchař. „Ten měl k našem městu velmi specifický a úzký vztah. Vzal si totiž za ženu Ernu Gizelu Zuberovou, dceru chodovského kameníka a sochaře Aloise Zubera, který je mimo jiné autorem kamenného městského znaku na fasádě dnešní radnice,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek. Podle něj jsou manželé Kuchařovi v našem regionu známí jako autoři sochy Jurije Gagarina, která dlouhé roky stála u kolonády v Karlových Varech.

Radost byla v 90. letech kvůli poškození přemístěna do depozitáře. "To je opravdu škoda, protože jde o umělecky a historicky velmi hodnotné dílo, které má pro naše město svůj význam i díky osobnosti autora,“ konstatuje historik.

„Po restaurování by socha měla ozdobit jedno z chodovských sídlišť. Momentálně nejvíce zvažujeme možnost umístění Radosti do nových květinových luk, které budou vysázeny na sídlišti v Tovární ulici,“ dodal Bělohlávek.

Podobný osud měly i sochy v Sokolově, které stály od roku 1961 před hlavním vchodem tehdejšího hotelu Ohře. Před devatenácti lety nenápadně zmizely a takzvaně se po nich slehla zem. Objevily se až před třemi lety přímo v centru města. Velkou měrou k tomu přispěli dříve narození Sokolováci, takzvaná rada starších. To jsou lidé, kteří bydlí v Sokolově několik desítek let, a jsou tudíž dříve narození. Ti se scházejí s vedením města a jejich připomínkami se město mnohdy inspiruje. Nejinak tomu bylo i teď. Když viděli sochy polorozpadlé ve skladu technických služeb, vyjádřili znepokojení nad jejich špatným stavem a případnou ztrátou sokolovského dědictví.

Na realizaci dvojice soch od Evy Kmentové, které zobrazují alegorii Pohostinství, spolupracovali i manžel Evy Kmentové – sochař Olbram Zoubek, sochař Miroslav Vajchr a architekt hotelu Ohře Vladimír Urbanec. Sochy, které vznikly v letech 1957-1958, byly v roce 2002 již ve velmi špatném stavu odvezeny do areálu technických služeb. I zde se na nich nadále podepisoval zub času.

Nakonec byla nalezena cesta k restaurování soch a ty našly svůj nový domov na zelené louce vedle kruhového objezdu u sokolvoské radnice.