Odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov každoročně žádá o poskytnutí finančních prostředků na ošetření vytipovaných památných stromů z dotačního programu Ministerstva životního prostředí Program péče o krajinu. Letos byl z těchto prostředků odbornou arboristickou firmou ošetřen památný strom Radvanovská lípa.

„Zásah spočíval v provedení zdravotního řezu, kterým byly odstraněny suché větve, a lokálního redukčního řezu, kterým se stabilizovala kosterní větev, u které bylo zvýšené riziko jejího vylomení. Zásahy do památných stromů jsou prováděny v nezbytném rozsahu, aby byla zachována jejich estetická a ekologická hodnota a případně prodloužena životnost instalací vazeb a dalších vhodných opatření navržených arboristickou firmou,“ řekl mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.