Reaguji tímto na článek „Dopis od čtenářů“, otištěný v Sokolovském deníku dne 8.6.2007.
Vzkazuji tímto rodině Potužákové, která je autorem dopisu, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje neprosazuje záměnu schválené kamenné dlažby za asfalt na mostě v Lokti, jak je v dopise uvedeno. Tato varianta byla pouze nabídnuta ke zvážení jako jedna ze tří možných.
Chtěl bych se vyjádřit i k prodloužení termínu dokončení. Termín dokončení je dán především termínem zahájení. Předpokládalo se, že práce budou zahájeny 20. března. Skutečností je, že byly zahájeny 10. dubna. Důvody byly dva. Stavební povolení nabylo právní moci 30. března. Po dohodě se zástupci města byly práce zahájeny po Velikonocích.
Dalším důvodem k prodloužení termínu dokončení je skutečnost, že při zahájení prací byly zjištěny stavební závady na předpolích mostu, které musely být nejdříve odstraněny. Teprve potom mohly být zahájeny práce na vlastní rekonstrukci mostu. Nezanedbatelným důvodem je i to, že po dohodě se zástupci města bude po celou dobu rekonstrukce mostu zachován pěší provoz.
Omlouvám se tímto všem obyvatelům města Loket za způsobené problémy, ale nemohl jsem předpokládat, že se vyskytnou čtyři výše uvedené důvody k prodloužení termínu dokončení.
Faktem je, že v březnu bylo zvažováno i odložení rekonstrukce mostu. Je otázkou, zda by to byl správný postup, zda by se situace neopakovala i příští rok. Dva důvody k prodloužení termínu by zůstaly (stavební závady na předpolích, zachování pěšího provozu). Dalším důvodem by mohlo být například pozdější zahájení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, jaké byly třeba na jaře loňského roku.
Závěrem bych Vás chtěl ubezpečit o tom, že udělám vše pro to, aby rekonstrukce mostu měla co nejmenší vliv na hladký průběh Loketského kulturního léta. Se zástupci města bylo dohodnuto, že po dobu konání akcí nebudou na mostě prováděny práce, které by jejich průběh rušily.