Problematika vzdělávání a lidských zdrojů v jaderné energetice. To bylo hlavní téma semináře a výstavy na půdě Evropského parlamentu v Bruselu, které připravil český europoslanec Pavel Poc společně s ČVUT a Skupinou ČEZ. Kromě vzdělávacích programů v jaderné energetice prezentuje i dvacáté výročí provozu výzkumného jaderného reaktoru VR-1 na katedře jaderných reaktorů ČVUT v Praze. Za tu dobu posloužil celé řadě studentů a tisíce žáků ze středních škol si ho mohly prohlédnout při exkurzích. „Ročně k nám na prohlídku reaktoru chodilo tisíc až patnáct set školáků. Díky tomu, že se dnes zvyšuje výuka, tak samozřejmě musíme množství exkurzí snižovat. Už není prostě tolik času. I tak jich u nás každý rok přivítáme okolo osmi set,“ odhadl Lubomír Sklenka, vedoucí Katedry jaderných reaktorů na FJFI ČVUT v Praze.

Právě interaktivní model VR-1, který simuluje provoz skutečného reaktoru, se stal součástí výstavy v parlamentu. Expozici doplnily i hologramy, makety paliva a další zajímavosti včetně materiálů o studijních oborech ČVUT.

Podle europoslance současné alternativní zdroje energie, ať jde o větrné elektrárny, fotovoltaiku nebo biomasu, stále ještě nedosahují dostatečné míry účinnosti. Jádro je tak prý jedinou cestou, jak vyřešit přechod od spalování fosilních paliv k novým technologiím, aniž by to mělo zásadní dopad na přenosovou soustavu nebo některá přirozeně vysoce energeticky náročná průmyslová odvětví. „Jádro je při úrovni našich dnešních technických znalostí jediným stabilním, relativně čistým, velkým zdrojem elektrické energie,“ řekl Poc. „Nehledě na bezpečnostní aspekt celé věci. Zatímco při dovozu ropy a zemního plynu je Evropa téměř výhradně závislá na vnějších zdrojích, v případě získávání energie z jádra má naopak dostatek vstupních surovin na staletí dopředu. Což nám poskytuje dostatek času pro vývoj nových, účinnějších a čistších technologií,“ doplnil europoslanec.