Dostali na to přes 35 milionů, což je o 7 milionů více než vloni a o 14 více než v roce 2018. Zřizovatelem škol je město Sokolov a jednu prioritu vždy ředitelům odsouhlasí.

„V letošním roce posíláme na investice a opravy do našich škol 35,3 milionu korun. Platí přitom to samé co vloni. Ředitelé těchto zařízení si sami určují vždy jednu prioritu, kterou my považujeme takzvaně za nedotknutelnou. Oni tak vědí, že věc, kterou potřebují nutně opravit, je v plánu oprava investic na prvním místě a udělá se,“ potvrdil místostarosta Sokolova Jan Picka.

Nejméně se proinvestovalo v roce 2018, protože se na některé akce nedostalo.

„Nevyšly nám tehdy čtyři velké akce, protože se nepřihlásily firmy, které by je zhotovily,“ upřesnila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.

Zmíněné práce jsou kvůli technologiím a stavebnímu ruchu realizovatelné v drtivé většině až o letních prázdninách.

Město tak ještě nad rámec elektronického nástroje e-zak, kde se může každý seznámit s informacemi o vypisovaných zadávacích řízeních, oslovuje firmy, se kterými má dobré zkušenosti. „Jde o to, aby si všimly, že tam ty zakázky máme, a popřípadě se přihlásily do výběrových řízení,“ dodává Picka.

V současné době je například vypsáno výběrové řízení na zhotovitele střechy základní školy Běžecká a připraveno na to město má 4 miliony. Realizace se má uskutečnit od května do června. Škola má také v plánu chytat dešťovou vodu na zalévání zahrady. To chce město v rámci environmentální výchovy, což je vytváření pozitivního vztahu k přírodě, zavést i v ostatních školách.