Využití průmyslového a kulturního dědictví pro ekonomickou a sociální proměnu tradičních průmyslových regionů. To má za cíl mezinárodní projekt SHIFT-X, do kterého se zapojila středoevropská města a svazky měst z Německa, Rakouska, Belgie, Polska a České republiky. Naši zemi zastupuje Mikroregion Sokolov-východ, který před několika dny hostil jednání mezinárodních pracovních skupin, kde se mimo jiné diskutovalo nad příklady kampaní na změnu image po vzoru evropských zemí. Pro Sokolovsko je to dobrá příležitost zjistit, jak nejlépe postupovat při zhodnocení odkazu průmyslové minulosti a využít ji k posílení ekonomického rozvoje a ke změně vnímání regionu.

Projekt se snaží pro zainteresované partnery vytvořit modelovou podporu pro úspěšné nakročení do post-industriální éry. Za tímto účelem regiony spolupracují se dvěma renomovanými vědeckými institucemi, které se zabývají regionálním rozvojem. „Tradiční průmyslové oblasti byly v minulých dekádách a stoletích ohnisky ekonomického rozvoje střední Evropy. Mnohé tuto pozici ztratily díky globalizaci a přechodu od socialistického k tržnímu hospodářství. Na rozdíl od velkoměst, mají tyto regiony, charakteristické malými a středními městy, často pouze svou průmyslovou minulost, ke které se mohou upínat a získat tak pocit sounáležitosti a sebeurčení," nastínila téma koordinátorka projektu Zdeňka Michalovská. „Bývalá průmyslová výroba po sobě zanechává silné hmotné i nehmotné kulturní dědictví, které v podstatě určuje možnosti budoucího rozvoje. Na jedné straně tu jsou hmotné pozůstatky, které obvykle bývají co nejrychleji odstraněny jako symboly předešlé špinavé éry či jsou prostě shledány jako nepotřebné. Památné objekty jsou nejčastěji zachovány pro archivní či muzejní účely. Na straně druhé tu jsou zaměstnanci těchto podniků, vytvářející škálu nehmotných statků, jako jsou tradice, dovednosti a postoje, které určují dlouhodobé kulturní prostředí regionu," sdělil vedoucího jedné z regionálních pracovních skupin Radovan Fišer.

Kulturní změna, kterou SHIFT-X zamýšlí, je založena na zhodnocení pozůstatků tradiční průmyslové výroby do podoby unikátního regionálního aktiva. Pro možnou inspiraci se účastníci projektu v únoru vypravili na poznávací seminář do rakouského města Leoben. Cílem setkání bylo převzetí dobré praxe muzeí zaměřených na průmyslové dědictví. Právě tady zástupci Mikroregionu Sokolov-východ hledali nápady na zlepšení fungování organizací, které se na Sokolovsku věnují průmyslovému odkazu. Na řešení tohoto úkolu mikroregion úzce spolupracuje s Muzeem Sokolov a dalšími subjekty. „Rakouští kolegové nám poskytli inspiraci, jak formovat management průmyslového dědictví v našem regionu z hlediska práce muzeí a informačních center. Viděli jsme však i příklady toho, jak muzeum fungovat nemá. Mnohde chyběly anglické popisky a anglicky mluvící průvodci, některé expozice byly nudné – bez možnosti si předměty osahat a něco s nimi zažít. Právě zážitky jsou to, co se nám navždy vryje do paměti," okomentoval studijní cestu manažer mikroregionu Miroslav Makovička.

Kromě vytvoření společné evropské strategie či spuštění veřejných kampaní na změnu image regionu chystají aktéři projektu SHIFT-X odstartovat takzvanou evropskou container tour. Jedná se o putovní výstavu propagující průmyslovou tradici jednotlivých oblastí, která jako výstavní prostor pro svou expozici využívá skladové prostory kontejneru a jeho okolí. Do Sokolova by měla kampaň zavítat v srpnu roku 2014.