Přesto zejména po minulém zastupitelstvu se na sociálních sítích rozpoutala diskuse. Lidem se nelíbí, že se město nechce pustit do celkové rekonstrukce, a rovněž jsou jim trnem v oku střešní okna, která se na opravené střeše objevila. „Bohužel to zatím vypadá, že Loket i přes logiku věci a tu anketu nechystá opravu Dvorany najednou,” uvádí pisatel na sociálních sítích. Zmiňuje neoficiální anketu, která byla spuštěna na veřejné skupině a kde měli lidé hlasovat o tom, jestli chtějí opravu historické památky najednou, nebo po částech. Jednoznačná většina se vyjádřila pro opravu kompletní.

Dvorana vyvolala diskusi. Opravovat najednou, či po částech? A co střešní okna?

Stejnou možnost ale preferuje i město. „Já jsem ze zastupitelstva tedy nepochopil, že by padlo nějaké rozhodnutí pokračovat v rekonstrukci Dvorany salámovou metodou. Jasně zaznělo, že jsme s opravou začali a že to taky doděláme,” oponuje místostarosta Lokte Petr Zahradníček. „Pokud vím, je zadána příprava výběrka na celkovou rekonstrukci Dvorany a jsou předběžně poptány možnosti bankovních úvěrů u různých finančních ústavů. Zároveň realizujeme zapojení dotace z Ministerstva kultury ČR na restaurátorské práce a čekáme na možnost podání žádosti v rámci vládního programu Restart, což by mělo být na jaře tohoto roku,” vysvětlil postup města. Jak dodal, pokud nevyjde Restart, bude zastupitelstvo hledat jinou cestu, jak se do celkové opravy pustit. Dokonce radní zvažují i možnost vzít si na kompletní rekonstrukci úvěr, nechtějí ovšem zatížit rozpočet tak, že by se musely zastavit všechny další investice ve městě, jako je například vybudování tolik potřebných parkovišť. Navíc na podzim se budou konat komunální volby a město nechce nové zastupitelstvo zatížit stomilionovým úvěrem. „Čekat na další volby není správné,” domnívají se pisatelé v diskusi. „Já si myslím, že je to zodpovědné,” je přesvědčený místostarosta.

Jestli rekonstrukce proběhne komplet, není to jediné, na co lidé ve městě reagují. „Pak je zde otázka, zda město dostane na Dvoranu jako na kulturní památku ještě nějaké dotace, vzhledem k tomu, že na ni osadilo bez povolení orgánu památkové péče střešní okna, která v jádru památkové rezervace a na kulturní památce nemají co dělat,” uvádí se dále v diskusi.

Dvorana vyvolala diskusi. Opravovat najednou, či po částech? A co střešní okna?

„Město postupovalo v souladu s navrženým a schváleným projektem a neuvědomujeme si žádné vážnější pochybení, které by mohlo zapříčinit nějaké sankce či pokutu,“ uvedl místostarosta. „Budeme mít i dobrozdání od firmy, která okna vyráběla, že se jedná o speciální okna určená pro památky,“ doplnil starosta Lokte Zdeněk Bednář.

Půdní prostory nechce město využívat jako sklady, ale například jako byt pro správce.