„Do konce lhůty pro podání nabídek jsme obdrželi celkem tři nabídky s tím, že jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybrána ta od společnosti JL Company. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na částku 5 855 195 korun včetně DPH. Rekonstrukce by měla probíhat hlavně v době letních prázdnin, kdy není domov natolik vytížen. Věřím, že nově zrekonstruované prostory zase o něco zvýší kvalitu ubytovacích služeb pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do školy,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Při rekonstrukci se vybourají příčky, dveře a zárubně a odstraní se dlažba, obklady i staré zařizovací předměty. Nové příčky budou postaveny z pórobetonu a položí se nová dlažba i obklady. Prostor bude vybaven novými zařizovacími předměty. Součástí prací bude také úprava kanalizace a vodovodu. Stavební práce jsou naplánovány tak, aby nezasahovaly do nosných konstrukcí, neovlivňovaly statiku objektu a nenarušovaly jeho celkový vzhled.