Město připravuje náhradní parkovací plochu a zároveň odsouhlasilo změny při rekonstrukci.

„Původně byla celá akce projektově rozdělena do tří částí. Nakonec jsme rozhodli, že bude zhotovena ve dvou etapách,“ řekl starosta Sokolova Jan Picka. Ta letošní by měla zahrnovat úsek od ulice Vítězná po odbočku k ulici Jiřího z Poděbrad. Druhá, plánovaná v roce 2018, bude od odbočky pokračovat až nakonec sídliště k tamnímu supermarketu.

Jde sice o dvě etapy, ale město bude vypisovat jedno výběrové řízení. „Obyvatele sídliště včas seznámíme s objízdnými trasami a především možnostmi, kde mohou parkovat. Odstavná plocha pro parkování bude zhruba 100 metrů daleko. Počítáme s tím, že to lidem zkomplikuje život, ale rekonstrukce je vzhledem ke stavu silnice nutností,“ dodal starosta. První etapa rekonstrukce by měla začít v dubnu, město na ní má vyhrazeno přes osm milionů korun. Celkově by náklady na rekonstrukci Spartakiádní neměly přesáhnout 20 milionů korun.