Rychlost překročilo 106 řidičů. Akce se uskutečnila v pátek 19. dubna v celé České republice byla zaměřena zejména na dodržování stanovených rychlostních limitů.

"Do této bezpečnostní akce byla zapojena také široká veřejnost, která měla možnost navrhnout místa vhodná k měření rychlosti. Jednalo se o místa, která podle svého úsudku mohou občané považovat například za riziková a problémová. Policisté v Karlovarském kraji na základě vytipování občanů vybrali i s ohledem na konkrétní dopravně bezpečnostní situaci v dané lokalitě několik desítek míst, na kterých v průběhu 24 hodin po určitou dobu měřili rychlost. Během této „čtyřiadvacetihodinovky“ policisté zkontrolovali téměř 250 vozidel a zjistili celkem 106 přestupků," uvedl mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva.

Podle něho i přesto, že široká veřejnost byla dopředu o této akci informována a přesná místa měření byla zveřejněna, tak nejvyšší povolenou rychlost překročilo 71 řidičů. "Hned 57 z nich bylo vyřešeno příkazem na místě, tedy pokutou, a 14 řidičů bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání. Dalšími zjištěnými přestupky bylo například nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů, nevyhovující technický stav vozidla, nesprávné předjíždění či držení hovorového zařízení za jízdy," konstatoval Jakub Kopřiva.