V hezká přírodní zákoutí se postupně změní vybraná místa v okolí měst a obcí na Sokolovsku, která jsou dotčená těžební činností. Obnova poničené krajiny už například odstartovala v západní části Vintířova, kde má během letošního roku vzniknout odpočinková zóna s rybníkem a dětským hřištěm. Podobné oživení přírodní plochy si přeje také sousední Chodov. I ten totiž patří do oblasti, kam mohou směřovat státní peníze určené na řešení ekologických škod po těžbě hnědého uhlí – z takzvaného balíku ekomiliard.

„Lesopark v Lesní ulici tvoří významnou součást rozvojové osy systému zeleně města. Projekt by měl řešit rekonstrukci současných komunikací, tvorbu nově navržených cest a revitalizaci vodní plochy,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Chodova Zdeněk Gaudek.
„Tento lesopark v podstatě spojuje Chodov s Vintířovem a spolu se Smolnickým kopcem je jedním z mála míst v těsném okolí patnáctitisícového města, kde je možno relaxovat uprostřed přírodní zeleně. Předpokládáme, že oživený park se stane oblíbeným cílem vycházek zdejších obyvatel,“ doplnil Gaudek. „Žádost na Ministerstvo financí bychom chtěli podat v tomto roce s tím, že k realizaci by došlo v roce 2010,“ poznamenal vedoucí.

Další lesopark

I Vintířov přichází s projektem lesoparku, kde si lidé budou moci zahrát petangue, plážový volejbal nebo posedět v malém amfiteátru. „Ten by se mohl hodit pro pořádání nejrůznějších akcí. Bude tu ohniště, takže se nabízí třeba menší posezení s kytarou,“ prohlásil starosta Vintířova Jiří Ošecký. „Myslím si, že to celé bude vypadat velice slušně. Určitě to bude lepší než současný stav, nyní je to akorát pusté, zarostlé místo,“ podotkl Ošecký. Ústředním prvkem areálu má být rybník s maximální hloubkou 1,7 metru a ostrůvkem, na který se návštěvníci dostanou přes dvě malé lávky. Ke koupání ale voda nebude.
Náklady projektu se pohybují okolo dvaceti milionů korun. Obec si zaplatí vybavení samotného hřiště a veřejné osvětlení. Všechno ostatní uhradí Ministerstvo financí. „Tyto ekologické peníze jsme využili již v minulém roce. A to na dvě etapy revitalizace potoka a vybudování víceúčelového hřiště. Tamní plocha byla podmáčená, jelikož se zde čerpaly důlní vody,“ zmínil starosta.

A právě tento způsob revitalizace se lidem líbí. „Je to podle mě jediný možný způsob, jak přeměnit měsíční krajinu na pěkný kousek země. Já jsem pro, i když to stojí tolik peněz,“ řekl jeden z oslovených Vintířováků.

Fotbalové hřiště

Peníze letos poputují i do Královského Poříčí, kde má vzniknout nové fotbalové hřiště. „Podle pravidel budou z programu hrazeny pouze ty části, které jsou v zemi nebo souměrné s povrchem. Obec se tak bude muset podílet na výstavbě nadzemních částí,“ uvedl starosta Královského Poříčí Ivan Stefan.„Celkové náklady jsou vypočítané okolo 41 milionů korun, z toho 28 milionů bude hrazeno z uvedeného programu,“ vypočítal Stefan.

Další velkou akcí v obci byla revitalizace Pstružného potoka. Tento letní projekt spočíval ve vyčištění koryta a obložení břehů kamenem. Náklady se vyšplhaly na 1,8 milionu korun. Minulý rok v Královském Poříčí také odstartovala rekonstrukce příjezdové silnice ke statku Bernard. Dokončená má být letos na jaře.
Prostředky na zahlazení důlních škod směřovaly také do Nového Sedla na kanalizaci a přípravu projektové dokumentace k průmyslové zóně.

Gsteinig

Přeměny zdevastovaného území se dočkají lidé také například v Sokolově, kde má ze zatopeného lomu Gsteinig vzniknout lesopark s cestami, paloučky a lavičkami. Obnova krajiny by tady měla vyjít na necelých sedm milionů.
„Bude to další kout určený pro rekreaci, hned u příjezdové cesty do města,“ uvedl místostarosta Sokolova Jaromír Dvořák.

Medard

Významnou akcí je i zatopení lomu Medard, sousedícího se Svatavou, Habartovem, Bukovany a Citicemi. Pětisethektarová plocha se začala vodou plnit přesně před 231 dny. „Proces pozvolného zatápění dna jezera je možné sledovat například z vyhlídky MASák u Habartova,“ sdělil Josef Janura z finančního oddělení Městského úřadu v Habartově.

Nákladný projekt je nyní ve fázi opevňování břehů a terénních úprav. „Účelem sanačních prací je především zabezpečení trvalé stability svahů budoucího jezera zbytkové jámy lomu,“ uvádí na svých internetových stránkách firma SMP, která stavbu za zhruba 349 milionů korun dostala na starost. Po napuštění lomu má vzniknout jezero o celkové ploše 417 hektarů, s přibližně 120 miliony krychlových metrů. Součástí úprav je i vytvoření terénu s pozvolným klesáním břehů, vytvoření koupališť, hrází, ostrůvků, přístavů a mola. Přístupy do jezera a pláže pak mají být zasypané oblázky – kačírkem.