Nový řidičský průkaz dostalo od ledna už 10 767 lidí. „Většinou nechávám vše na poslední chvíli. Potřebovala jsem ale i nový občanský průkaz, tak jsem si rovnou nechala vyměnit i řidičák,“ řekla řidička Alžběta Kollariková. Podle ní byla na úřadě plná čekárna lidí. „Myslela jsem si, že tam strávím celé odpoledne. Během pětatřiceti minut jsem se ale dostala na řadu,“ tvrdí.


„Starý řidičský průkaz, podléhající výměně, vlastní ještě 6 743 osob,“ poznamenal zástupce vedoucí odboru dopravně–správních agend Karel Merxbauer. Jedná se o řidičáky vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Výměna řidičských průkazů probíhá standardně. Žadatel předloží řidičský průkaz, občanský průkaz a jednu fotografii. Na základě vyplněné žádosti s uvedením získaných oprávnění předloží s pořadovým číslem vše u přepážky, kde bude jeho žádost vyřízena.


Městský úřad v Sokolově, odbor dopravně-správních agend, rozšířil pro občany službu v době od 1. března. Žadatelé si tak mohli tyto řidičské průkazy s omezenou platností do konce roku vyměnit. „Tato služba trvala až do konce května, kdy byla pro naprostý nezájem obyvatel zrušena,“ řekl Merxbauer. „O výměnu řidičských průkazů lze požádat na našem odboru dopravně-správních agend každý pracovní den v určené úřední hodiny, na základě nově vydaného organizačního řádu,“ doplnil.


Lidé, kteří si nevymění řidičský průkaz do konce roku, budou stále držiteli řidičského oprávnění, ale nebudou mít platný řidičský průkaz. To znamená, že při kontrole Policií ČR budou řešeni tak, že se dopustili přestupku podle zákona o přestupcích z důvodů porušení zákona o silničním provozu. Za toto jim policie může uložit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun.