Na řadě míst si však řidiči zase oddychnou. Například v Údolí na Sokolovsku zmizí po dvou letech semafory. Řada akcí už se realizuje, jiné začnou během léta.

ŘSD na Karlovarsku už realizuje například průtah v Útvině na komunikaci I/20 a o okružní křižovatku u Lázní Jáchymov. „Na průtahu v Útvině jsme začali pracovat už loni v září, předpokládané dokončení je letos v červnu. Už v prosinci jsme tu dokončili přemístění stávajících uličních vpustí a osadili nové obrubníky. Letos zde na úseku dlouhém přibližně 600 metrů plánujeme rekonstrukci vozovky,“ uvedla mluvčí ŘSD Dana Zikešová s tím, že část tohoto průtahu vyjde na 9,39 milionu korun bez DPH.

Velkou akci provádějí nyní silničáři v Jáchymově poblíž křižovatky u Lázní Jáchymov, kde se snaží stabilizovat také mohutný skalní masiv nad hlavní komunikací přivádějící motoristy do tohoto krušnohohorského města. Oprava začala vloni v listopadu, skončit má letos v červnu a státní pokladnu přijde na 56,29 milionů korun opět bez DPH.

Oprava jáchymovské křižovatky je nejnákladnější letošní akcí ŘSD na území Karlovarska. Druhou je pak oprava mostů poblíž vesničky Kfely na silnici I/20 ve směru od Karlových Varů na Plzeň. Na stejné silnici I/20 plánuje ŘSD letos ještě jednu akci, a to takzvanou humanizaci průtahu v obci Krásné Údolí za 40 milionů korun. I zde mají práce začít už za měsíc a dokončeny mají být na konci letošního roku. Téměř 32 milionů Kč bude stát oprava podjezdu pod železniční tratí, který se nachází v úseku od březovské přehrady směrem na Karlovy Vary. Také v dubnu bude zahájena oprava jednoho z mostů na silnici I/13 vedoucí z Karlových Varů do Ostrova, který se nachází za výjezdem směrem na Bohatice. „Skončit má letos v červenci a stát má čtyři miliony korun,“ poznamenala mluvčí Zikešová.

Na stejné rychlostní komunikaci opraví letos ŘSD také úsek před Ostrovem, a to u rybníka Velká Nejda. Rekonstrukce má začít v dubnu a skončit v červenci a stát má 28,15 milionu korun bez DPH.

Poslední akcí ŘSD ve výčtu rekonstrukcí na Karlovarsku je pak oprava mostu v obci Horní Žďár. Také ta má začít v dubnu a skončit v listopadu. Vyčleněno je na ní 14,31 milionu korun.

V letních měsících obvykle vrcholí stavební práce na silnicích i na Sokolovsku.

Správa a údržba silnic Karlovarského kraje má letos dokončit kruhovou křižovatky ONO v Sokolově, na kterou se řidiči obzvlášť těšili. Křižovatka je nebezpečná také pro chodce, nebyly tam totiž chodníky. Celkové náklady na výstavbu přesahují 30 milionů korun.

Projekt má na starosti Karlovarský kraj, kterému silnice patří, ale finančně se na něm podílí i Sokolov. „Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Je to úsek, kde dochází k nehodám,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Na začátku června by pro řidiče mělo skončit nepříjemné omezení provozu na v Údolí u Lokte. Částečnou uzavírku před časem způsobila zborcená kamenná zeď u rodinného domu. Krajská správa a údržba silnic již zahájila stabilizaci svahu díky nové železobetonové zdi.

„Za necelé tři měsíce by mělo být hotovo, pak už řidiči budou moci úsekem v Údolí u Lokte projíždět bez omezení,“ řekl krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš.

„Krajská správa a údržba silnic realizuje tuto akci z mimořádného příspěvku Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Celková cena by měla dosáhnout 6,7 milionu,“ vyčíslil ředitel KSÚS KK Jiří Šlachta.

V plném proudu je stavba protihlukové stěny v Královském Poříčí. Provoz je zde řízen semafory kyvadlově. Demontáži stávající nevyhovující části protihlukové stěny zde bude provedena úprava terénu v její trajektorii. Úprava bude spočívat především v zasypání a dohutnění výkopku po demontáži a správném vysvahování daného úseku. termín dokončení je stanoven na 8. května.

Také na Chebsku dostaly silnice během zimy takzvaně na frak a u některých úseků se opravy protáhly.

„Je to vidět na řadě míst. Jakmile se počasí umoudří, bude možné začít s běžnými opravami. Konkrétně na Chebsku situace není s opravami tak markantní, ale jsou tu silnice, kde opravy nejsou dodělané a z různých důvodů se prodloužily. Například se stále pokračuje s hlavní silnicí směrem na Františkovy Lázně,“ sděluje za Správu a údržbu silnic Karlovarského kraje Josef Bulka.

Další opravy evidují řidiči na stávajícím silničním mostu přes železniční trať v extravilánu obce Pomezí nad Ohří, jde o opravu bez zásahu do nosné konstrukce mostu. „Tady bude provedena kompletní výměna příslušenství mostu, jako jsou římsy, vozovka, zábradlí a svodidla včetně výměny izolace nosné konstrukce mostu. Betonové odvodňovací žlaby, které jsou součástí nosné konstrukce, budou vyčištěny a sanovány. Ocelové části žlabu se budou také vyměňovat,“ vyjmenovává na svém webu karlovarská pobočka Ředitelství silnic a dálnic. Na řadu má přijít také sanace spodní stavby a nosné konstrukce.

V květnu budou moci řidiči projet už po kompletně vyměněném mostě na silnici I/21 u Dlouhých Mostů mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. „Cílem opravy je stavební úprava mostu, u něhož byl na základě podrobného diagnostického průzkumu zjištěný špatný stavebně technický stav. Stavební úprava se týká části spodní stavby a kompletní výměny nosné konstrukce mostu a mostního svršku včetně vybavení,“ uvádí karlovarské ŘSD.

Protože se jedná o mostní objekt nad železniční tratí, bylo kvůli urychlení výstavby mostu navrženo provádění stavebních prací za úplné uzavírky provozu na silnici I/21. Doprava bude do května vedena po provizorní komunikaci a po provizorním mostu.

Další očekávanou opravu zahájí město Cheb na Dřenici. „V průběhu dubna bude probíhat v chatové oblasti Dřenice u Chebu-Třešňovka oprava místních komunikací. Jedná se o odebrání přebytečného materiálu, vyrovnání stávajícího povrchu komunikace, doplnění asfaltovým recyklátem s penetračním postřikem. Žádáme o respektování dopravního značení,“ říká mluvčí města Simona Liptáková.