Investorem akce je krajská správa a údržba silnic společně s městem Sokolov. Celkové náklady na okružní křižovatku jsou zhruba 30 milionů korun. Podíl Sokolova na výstavbě je necelých 12 milionů korun. Z prostředků města bude hrazena například úprava částí místních komunikací ulice Závodu míru a Stará Březovská nebo výstavba nových chodníků na pozemcích ve vlastnictví města. Ty tam doposud chyběly, což bylo u jednoho z hlavních tahů na dálnici D6 životu nebezpečné.