Ve městě jsou k dispozici čtyři parkoviště Kiss and Ride, tedy Polib a jeď, označená dopravní značkou K + R. Jsou umístěná před základními školami Rokycanova, Křižíkova, Pionýrů a B. Němcové. Poslední dvě vznikla letos, ostatní fungují o něco déle.

„Tato parkoviště mají umožnit krátkodobé zastavení rodičům při odvozu dítěte do školy nebo ze školy. Řidič by tedy neměl opustit auto, se školákem se má jen rozloučit a zase odjet. To, že rodič vystoupí a jde například doprovodit dítě do školy nebo tam jde něco zařídit, je špatně a v rozporu s určením parkoviště K + R. Blokuje tak místo dalším, kteří ve frekventovanou dobu před zahájením vyučování nebo na jeho konci ke škole přijíždějí,“ říká mluvčí radnice Vladimír Meluzín.

Parkoviště K + R bývají osazena doplňkovou značkou s uvedeným časovým intervalem. Obvykle je to u škol pondělí až pátek 7 – 8 a 11 – 13 hodin. V tyto časy nesmí na parkovišti stát dlouhodobě žádné auto. Místa jsou vyhrazena pro auta rodičů přivážejících nebo odvážejících ze školy děti. Pokud by tady v této době byl nějaký automobil zaparkován, může být odtažen. V jiné časy, než jsou uvedeny na dodatkových značkách, lze parkoviště K + R využívat jako běžnou plochu určenou pro parkování.

Cvičné jízdy seniorů v Dolním Rychnově
Senioři mohou zkusit testy i ostré jízdy