„Kvůli stavebním pracím bude částečně omezen provoz na Lidickém nábřeží v Sokolově. Tato lokalita sice zůstane průjezdná, ale výkopové práce pro rekonstrukci plynového vedení včetně přípojek omezí možnost v této oblasti zaparkovat. Povolení pro zvláštní užívání místních komunikací ulice Lidické nábřeží je vydáno na období od 15. října 2019 do 31. července 2020. V tomto případě se nejedná o akci města Sokolov, nýbrž plynárenské společnosti,“ říká mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

První část akce se má uskutečnit ještě letos, druhá etapa pak na jaře příštího roku. Zemní práce na komunikaci budou probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení účastníků silničního provozu a chodců. Pro bezpečný průjezd vozidel zůstane zachována šíře vozovky minimálně 2,75 metru.

„Pracovní místo bude řádně ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob podle platných norem. Výkop musí být zabezpečen proti případnému pádu do výkopu, zejména v noci, osvětlení, ohrazení, přechodový můstek pro chodce,“ dodal mluvčí.

Původní kašna z hradního nádvoří se po etapách vrací z Nejdku na Hartenberg. Foto: archiv hradu Hartenberg
Na Hartenberg se po 29 letech vrátila kašna