Vozidla, která zde budou parkovat, bude Městská policie Sokolov nucena nechat odtáhnout. V pravé části náměstí Budovatelů, tedy čelem k Hornickému domu, začíná rekonstrukce chodníku. Půjde o první etapu této investiční akce města, která potrvá nejdéle do začátku prosince. Druhá etapa je připravena na jaro příštího roku, začít by měla zhruba od konce března a opraven při ní bude chodník na levé části náměstí. Během stavebních prací je třeba počítat s omezením, které se dotkne především zmíněného parkování.