Řidiči z největšího sokolovského sídliště Michal dostali celkem 215 nových parkovacích míst. Minulý pátek začalo parkoviště sloužit řidičům. Spolu s revitalizací Mánesovy ulice vyšel projekt na 15 milionů korun.

„Jde o další úspěšně realizovaný projekt města Sokolov za finanční podpory ROP Severozápad. Revitalizovali jsme Mánesovu ulici a došlo také k výstavbě parkovacích stání," upřesnil starosta Sokolova Jan Picka.

Projekt byl zahájen v únoru tohoto roku, kdy začaly práce na revitalizaci Mánesovy ulice. Došlo ke stavebním úpravám chodníků, komunikací a ploch určených pro parkování. Přímo v ulici tak vzniklo 46 nových parkovacích stání.

V březnu pak byla zahájena druhá etapa projektu. Při ní vyrostlo zcela nové parkoviště se 169 parkovacími místy. Byla vybudována dešťová kanalizace, veřejné osvětlení a kamerový systém. Vzhledem k poloze parkoviště bylo nutné realizovat přeložky stávajících inženýrských sítí.

Obě parkoviště jsou dopravně propojena a byly zde provedeny nové sadové úpravy. Vedení města věří, že projekt zvýší komfort obyvatel a zároveň povede ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

„Parkovacích míst je v každém městě málo. Je možné, že docházková vzdálenost 100 metrů od sídliště bude pro některé řidiče problém. V tom s nimi však nesouhlasím," dodal Picka. Stavbu doprovázely nečekané problémy. „Šlo o nestabilní podloží. Nevyšly zátěžové zkoušky. Podloží se sanovalo vápnem," upřesnila vedoucí odboru rozvoje města Hana Špičková.