Již 25 let funguje v sokolovské nemocnici transfuzní oddělení. Za tu dobu se zde vystřídaly tisíce dárců krve, nově se zde registrují i ti, kteří mají zájem darovat kostní dřeň. „V loňském roce jsme měli 4636 odběrů, což je asi 2100 litrů krve. Posledních několik let se počet odběrů zvyšuje, hlavně kvůli tomu, že krví vedle té naší zásobujeme ještě nemocnici v Ostrově, Sušici a ve Vrchlabí, které jsou součástí společnosti Penta Hospitals CZ,“ uvedla Štěpánka Bísková, vrchní laborantka transfuzního oddělení Nemocnice Sokolov.

Potřebovala jste vy sama nebo některý z vašich blízkých někdy transfuzi?

Já sama jsem ještě krev nepotřebovala, ale znám spoustu lidí, kteří ano. Možná i proto, že pracuji ve zdravotnictví už 20 let.

Máte dostatečné množství dárců krve?

Počet dárců krve je dostačující, díkybohu! Ale to neznamená, že je odmítáme. Dárci se předem na odběry objednávají sami. Ovšem někdy je zapotřebí více krve určité krevní skupiny a v takových případech obvoláváme dárce krve telefonicky my.

Stává se to bez ohledu na roční období, nelze to předvídat kdy. Většinou chybí negativní krevní skupiny, nejčastěji 0 negativní. Ta je v populaci sice málo zastoupena, což znamená, že máme málo pacientů, ale zároveň i málo dárců, pro nás je důležité, že se nedá nahradit krevní konzervou jiné krevní skupiny. Dárce pro akutní nedostatek zásob krevních konzerv obvoláváme tak desetkrát do roka.

Všiml jsem si, že jste začali aktivně používat i Facebook. Pomáhají vám tyto moderní formy komunikace?

Facebookové stránky máme založené měsíc a setkávají se s velkým ohlasem, což jsme ani nečekali. Zakládali jsme je s úmyslem rychlejší komunikace s dárci, aby věděli, jak se k nám dostanou a kdy máme odběry. Začalo nás to ale samotné bavit a vkládáme tam i zajímavosti o krvi, které mnohé uživatele překvapí. Komunikujeme i přes messenger a odpovídáme na dotazy. Zda díky tomu přibude více nových dárců, zhodnotíme až po delším čase.

Pokud se chci dostat do registru dárců kostní dřeně, co pro to můžu udělat?

Dárcovství kostní dřeně je považováno za největší dar člověka člověku. Kdo se chce zapsat do registru dárců kostní dřeně, vyplní u nás formulář a odebere se mu jedna zkumavka krve. Zaregistrovat se může také přes webové stránky: http://www.kostnidren.cz/registr/ a následně přijít k nám.

Kdo je a kdo není vhodný dárce krve?

Všeobecně stačí věk od 18 do 65 let, ovšem jako nový dárce by měl člověk přijít nejpozději ve věku 50 let, aby nám v registru chvíli vydržel. Jeho váha musí být nejméně 50 kg a měl by být zdravý. Důležitý je také trvalý pobyt v České republice, proto s sebou musí mít dárce průkaz totožnosti a také kartičku pojištěnce. Měsíc před příchodem nesmí dárce užívat antibiotika a v posledním měsíci před příchodem nesmí mít přisáté klíště. Další důležité informace jsou na webových stránkách www.nemosok.cz.

Na hradu Seebergu byl připravený zajímavý program se spoustou stánků, ukázkami řemesel a nechybělo ani vojenské ležení.
FOTOGALERIE: Hrad Seeberg se zas ocitl v obležení

Jaké jsou v tomto ohledu trendy, ve srovnání s dobou před pěti či deseti lety?

Jako trend číslo jedna bych určitě uvedla rodinné vazby. Dárce krve totiž po čase přivede na odběr manžela, manželku a dost často i děti, samozřejmě po dosažení plnoletosti. Posledních pár let také spolupracujeme se středními školami, kdy paní učitelka přivede na odběry celou svoji třídu. Také určitě pomáhá fakt, že firmy svoje zaměstnance na odběry uvolňují.

Nechají si lidé za odběr krve platit?

U nás dárci za odběr peníze nedostanou, ale mohou si za každý odběr nechat odečíst 3000 korun v daňovém přiznání.

Dalo by se řádově vyjádřit, kolik krve u vás lidé darovali?

V loňském roce jsme měli 4636 odběrů, což je asi 2100 litrů krve. Posledních několik let se počet odběrů zvyšuje, hlavně proto, že zásobujeme krví ještě nemocnici v Ostrově, Sušici a ve Vrchlabí, které jsou součástí Penta Hospitals CZ. Někdy je zapotřebí krev určité skupiny i jinde, tak pokud to naše zásoby dovolí, cestuje například i do Prahy, Plzně či Ústí nad Labem.

Mohou krev darovat i lidé na venkově?

Pojízdnou stanici nemáme a nikdy jsme neměli. Dárci k nám ale často přijíždí i z velké dálky, z Plesné, Aše či Kraslic. Každý dárce si může od nás vyzvednout jízdné, které vyplatíme hned.

Znáte typy lidí, kteří se pro dárcovství rozhodli?

Dárcem krve se člověk často stává poté, co se setkal s vážnou chorobou v rodině. Nebo se rozhodl darovat krev poté, co sám měl úraz, který vyžadoval transfuzi, krve, a chce tak „vrátit, co sám dostal“. Zajímavý příběh jsme zažili po havárii v elektrárně na Vřesové, kdy se jeden pracovník natolik popálil, že bylo zapotřebí velké množství krve a plazmy. Tenkrát přišla darovat krev asi polovina celého podniku.

Před vytvořením samostatného oddělení fungoval v nemocnici krevní sklad. Jak to vypadalo?

V krevním skladu pracovaly dvě laborantky na ranní směnu a mohly provést křížový pokus test kompatibility, což je zjištění, zda je krev pro daného pacienta kompatibilní, pouze v tuto dobu. Takto připravené krve pak zůstávaly v krevním skladu v lednici. Lékař z oddělení si v odpoledních nebo nočních hodinách mohl nechat tyto krve přinést. Měli jsme tehdy jen určitou zásobu krve, přivezenou z transfuzního oddělení v Karlových Varech. Pokud bylo nutné transfuzní přípravky vykřížit pro pacienta přivezeného do nemocnice až odpoledne, musel se test kompatibility provést v Karlových Varech. Kdežto dnes už pro nás čas nehraje roli, krve jsou během hodiny vykříženy i v nočních hodinách. (pech)

Ilustrační foto.
Zrušení krematoria lidé kritizují a hejtmanství žádá vysvětlení