Více než jedenáct milionů vybrala na poplatcích ve svých jednotlivých zařízeních Karlovarská krajská nemocnice. A to za období od ledna do června letošního roku. Podle vedení nemocnice peníze zůstávají zdravotnickému zařízení, které o jejich využití samo rozhoduje. Polovina sumy je určená na zlepšení a vybavení interiérů čekáren a dalších prostor, které využívají především sami pacienti. To se týká všech tří nemocnic, v Sokolově, Chebu a Karlových Varech.

„Dále bylo rozhodnuto o vnitřní dotaci na stravu žen rodiček v našich porodnicích po celou dobu jejich pobytu. To znamená, že jim bude podávána pestřejší a hodnotnější strava, než bylo doposud obvyklé,“ sdělila tisková mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Zdeňka Löwová.

„Druhá polovina částky vybrané na regulačních poplatcích byla převedena do mzdového fondu, a to z největší části kategorii zdravotních sester. Je všeobecně známo, že zdravotních sester je v České republice alarmující nedostatek a platí to i pro naše zařízení. Bez jejich práce není možné udržet nejen kvalitu léčebné péče, ale závisí na nich doslova chod každého oddělení,“ pokračovala mluvčí. „Proto se i takto snažíme zdravotní sestry motivovat, abychom byli schopni zajistit zdravotní péči v plném rozsahu. Je to v zájmu především našich pacientů. V konečném důsledku se tak tyto peníze, obrazně řečeno, opět vrací k nim,“ zdůraznila.

A jak se projeví na konečném ročním součtu zrušení poplatků za novorozence, které nabylo platnosti začátkem srpna? „Podle dosavadního vývoje odhadujeme, že na regulačních poplatcích bude za druhé pololetí vybráno o zhruba půl milionu korun méně, což v celkovém objemu těchto financí není tak dramatické. Navíc i většina zdravotníků nepovažuje účtování poplatku za novorozence za vhodné a nezbytné,“ zmínila Löwová.

A jaké jsou reakce maminek? „Podle mě je to fajn, že je zrušili, ale úplné zrušení pro osoby do 18 let by pomohlo více. Rodiče musí i tak platit za děti, takže to, co by ušetřili na miminkách, utratí na větších dětech, “ řekla Marcela Šuličová z Březové.

Monika Dzuracká