Lidé jsou svědky, jak celé skupiny lidí odváží kovové konstrukce. Ty zřejmě končí ve sběrnách. Místním už došla trpělivost a jsou připraveni historické objekty chránit. „Vždyť právě továrna v Rolavě sloužila i jako zajatecký tábor během 2. světové války. Má pro region velký význam,“ řekl Rudolf Kovařík ze Šindelové.

Sám byl svědkem, jak skupina šestnácti lidí za pomoci těžké techniky kovové díly odvážela. „Měli dokonce skládací jeřáb. Byli dokonale vybaveni,“ sdělil.

Na situaci upozornil firmu DIAMO – státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek. Její náměstek pro ekologii Vratislav Řehoř uvedl, že krádeže v takto opuštěných fabrikách jsou stále častější. „Ve své databázi evidujeme více než pět tisíc zátěží po dobývání rudných a uranových ložisek. Převážně se jedná o jámy, štoly, komíny, šurfy nebo propadová pásma. Mimo jiné však i o areály se zbytky budov a částmi technologií. Prostorově to představuje v podstatě celou západní polovinu České republiky. Podle stupně nebezpečnosti sice jednotlivé zátěže kontrolujeme, ale není v našich silách takto odloučené lokality, jako je třeba Rolava, uhlídat,“ uvedl Řehoř.

Doplnil, že DIAMO se na tuto lokalitu více zaměří. Hlídat chtějí dokonce samotní lidé. „Připravujeme monitoring této oblasti. Pokud se nám podaří přistihnout další zloděje, jsem připraveni volat policii. Registrujeme čím dál více dobrovolníků, kteří chtějí pomoci,“ doplnil Kovařík.