Fiaskem skončil projekt vzdělávacího a podpůrného centra pro studenty z řad romské populace iniciovaný Romským občanským sdružením Karlovy Vary. Proč k tomu došlo? O tom hovoříme s předsedou sdružení Ladislavem Bílým.

Do projektu jste kvůli vzdělávání mladých Romů dávali velké naděje. Proč to nevyšlo?Podle mého názoru je to přispěním úředníků odboru investic a grantových schémat krajského úřadu, kteří neplní svoje povinnosti a nejsou pro svoji práci dostatečně kompetentní. Je jim naprosto jedno, do jaké situace dostávají neziskové organizace v regionu svým přístupem. Nedobrá je i komunikace s pracovníky kontrolního oddělení úřadu.

O co v projektu šlo?Začnu od začátku. Projekt byl schválen v roce 2006. Jeho cílem byla podpora a pomoc stávajícím studentům středních škol z romského etnika v kraji a dále motivace a pomoc budoucím studentům. Realizován měl být od srpna 2006 do června 2008. Malé potíže byly už na začátku, protože projekty EU musí být předfinancovány a nám trvalo tři měsíce, než se nám podařilo zajistit peníze úvěrem od banky. K zásadním potížím došlo, když byla prováděna kontrola ze strany pracovníků krajského úřadu. Našly se sice nedostatky (v účetnictví organizace ROS, nikoli v účetnictví projektu), zapříčiněné nepředáním některých dokladů z roku 2006. Vše bylo odstraněno. Avšak když jsme v srpnu 2007 podali žádost o proplacení profinancovaných prostředků ve výši asi 260 tisíc korun, do současné doby tato žádost nebyla akceptována. Vedoucí odboru investic a grantových schémat po nás naopak v listopadu požadoval doklady o bezdlužnosti organizace.

Jak jste to řešili?No, zeptal jsem se, kde mám vzít peníze, když mi tyto jsou zadržovány pracovníky uvedeného odboru. Pan vedoucí mi doporučil, abych si někde finance půjčil. To už jsem ale kvůli projektu udělal. Připadám si jako v Kocourkově.

Takže vše padlo?Ano. Jsme nyní jako organizace zadluženi a máme velké problémy. Cítíme se také zneváženi a podvedeni. Mladí Romové, které jsme přesvědčovali o nutnosti středoškolského vzdělání, se na tomto projektu přesvědčili o tom, že majoritní společnost nechce, aby se mohli vzdělávat. Jsem znepokojen tím, jak funguje taková instituce, jakou je krajský úřad. Obrátil jsem se s touto opodstatněnou a závažnou kritikou i na zastupitele kraje. Přál bych si jen, aby byla provedena kontrola projektu. Pak se uvidí, kde je pravda.