Problémové lokality v Rotavě začnou střežit kamery. V ulicích se navíc už od května objeví čtyři asistenti prevence kriminality, kteří budou dohlížet na bezpečí. Právě na tyto dva projekty získalo město dotační peníze z Ministerstva vnitra.

Pořízení kamerového systému v Rotavě, kde se nedávno vystupňovalo napětí mezi majoritním a minoritním obyvatelstvem, vyjde na milion korun. „Umístíme je na výškových budovách tak, aby nepřetržitě snímaly, co se děje na hlavním tahu Rotavou, kde je nejproblémovější sídliště. Zároveň budou kamery střežit dění u hřiště nebo například školky,“ sdělila starostka Rotavy Iva Kalátová.

Je jí ale jasné, že jen čtyři kamerové body stačit nebudou. „A v těchto případech přijdou na řadu asistenti prevence kriminality. Budou operovat u školy nebo třeba u zahrádkářské kolonie, kde dochází k vandalismu,“ poznamenala starostka. Asistenti budou mít za úkol nahlásit, když se bude dít něco nekalého. Zprvu ale budou chodit v reflexní vestě s nápisem Asistent prevence kriminality s městskou policií. „Budou podávat lidem na ulici pravdivé informace, uklidňovat situaci a dohlížet na pořádek. Určitě nebude nikdo nikoho honit, jestli prošel správně po přechodu,“ konstatovala Kalátová.

Radnice zatím získala dotaci na asistenty do konce roku. Výběrové řízení proběhne už 23. dubna. Město tak vyčkává, jaký bude zájem. Přihlásit se může ten, kdo má alespoň rok v Rotavě trvalé bydliště a je trestně bezúhonný. K získání místa asistence mu pak stačí základní vzdělání. Tady by se podle starostky mělo toto kritérium zpřísnit. Na plat jednoho asistenta včetně odvodů získalo město dotaci 16 800 korun. „Na konci roku vyhodnotíme, jaký měli asistenti efekt, a pokud se osvědčí, požádáme případně o další dotaci.“