S nedostatkem pracovních míst se potýká obec Rovná. Koncem roku odtud totiž odešel poslední zaměstnavatel – firma Elektrokontakt. Vedení obce to označilo za velkou ztrátu a začalo mluvit o krizi, která dnes může postihovat až polovinu obyvatel. Podle starosty Rovné Jaroslava Jandy by se však situace mohla začít pomalu zlepšovat. Objevil se totiž zájemce o volné výrobní prostory, jenž slibuje přijmout desítky zaměstnanců.

Kdy se vám zájemce ohlásil?

Bylo to někdy po zveřejnění našeho problému v médiích. To nám začaly přicházet nejrůznější náměty na řešení nezaměstnanosti. Zájemce, kteří nás oslovili, jsme kontaktovali. Myslím si, že obec navrhla dobré podmínky. Zastupitelstvo schválilo pronájem výrobních prostor deset korun za metr čtvereční – a to ročně. Nám jde hlavně o to, aby ti lidé, kteří do této doby pracovali, nesklouzli do systému, kdy se stanou dlouhodobě nezaměstnanými.

Můžete přiblížit, o jakého zájemce se jedná?

Jde o zástupce německé firmy, jež má ve svém programu výrobu, která bude stále aktuálnější. K tomu bych rád poznamenal, že těžké provozy u nás nepřicházejí v úvahu. Dotyčný podnik deklaroval zájem na období minimálně deseti let. Jednalo by se o přenesení výrobního programu v objemu deseti až patnácti procent do Čech. K tomu hledají 2,5 nebo 3 tisíce metrů čtverečních výrobní plochy. Což je docela slušné.

Jaké jsou vaše podmínky?

My k nájmu svolíme za předpokladu udržitelnosti výroby minimálně na tři roky. K tomu by měl podnik slíbit, že dá práci 15 až 20 lidem. Byl bych velice rád, kdyby se to do konce léta nějak pohnulo a občané by se mohli ucházet o zaměstnání.

Co kromě toho může pomoci v rozvoji obce?

Získali jsme dvě dotace na zpracování územního plánu, který do té doby obec vůbec neměla. My to bereme hlavně jako impulz do budoucna. Na základě územního plánu se pak dá přistoupit například k výstavbě nějakého rekreačního centra. Je tu však jeden podstatný problém – my jsme v chráněné krajinné oblasti. Takže nás ještě čekají různá jednání, abychom svoje záměry protlačili. U nás je příroda opravdu krásná. Takže pokud by zde vznikly nějaké cyklostezky nebo naučné cesty, tak by to pro nás znamenalo jedině přínos.