Jak pomoci obci Rovná, která se potýká s vysokou nezaměstnaností. To bylo tématem úterního výjezdního zasedání Rady Karlovarského kraje. Ta se dopoledne sešla přímo v Rovné a vyslechla stanovisko a náměty starosty obce Jaroslava Jandy. Podle něj je nutné přilákat do Rovné výrobní podnik, který by místním lidem nabídl uplatnění. „Myslím si, že krajští úředníci mají více možností než my tady. Další možný rozvoj vidím v nastartování turismu, kultury a podchycení mládeže, aby neměla tendence k nějakým nepravostem. Jak se říká, kdo si hraje, nezlobí,“ prohlásil starosta Janda.

Kromě životní úrovně lidí v Rovné se mluvilo také o nebezpečí, které skrývají tendence k extremismu. „Jsou tu trochu tendence, že si občané myslí, že jsou odstrkováni. To pak někdy může vést i k nějakým extremistickým názorům. Za krajské ředitelství policie se k tématu vyjadřoval náměstek ředitele Oldřich Tomášek. Pozorně jsme vnímali i postřehy starosty Jandy, který má spoustu nápadů. Kraj se mu tedy bude snažit pomoci,“ sdělil těsně po skončení jednání hejtman kraje Josef Novotný.

„Dále jsme byli osloveni, abychom byli nápomocni také při čerpání peněz z Evropské unie. To jsem mu přislíbil. Ať už metodickou, nebo případně i nějakou menší finanční pomocí,“ pokračoval hejtman.

A proč se o extremismu hovořilo právě v Rovné? „Z analýzy kraje vyplývá, že tu došlo k nárůstu počtu voličů, již inklinují ke stranám, které mají ve svém programu národnostní otázky. Kraj tedy ve spolupráci s obcí hledá způsoby, jak určité napětí ve společnosti snížit. Lidem je potřeba dát sociální jistotu a zvýšit pocit bezpečí. Aby nežili ve strachu, že jakmile se setmí, tak nesmí ven. Musím říci, že se u nás situace zlepšuje. Gangové skupinky, které páchaly přestupky, se naštěstí už podařilo rozbít,“ sdělil starosta.