Ve věži zůstal už pouze jeden, Svatý Florian, a ten nezvoní. Díky spolku Loketské zvony by se k němu měly vrátit i ty zbývající tři.

„Při své první cestě do Santiaga de Compostela před pěti lety jsem na řadě míst slyšela zvonění zvonů nebo zvonkohry. A tenkrát mě vlastně napadlo: Proč u nás v Lokti nezvoní zvony?“ říká iniciátorka založení spolku na obnovení zvonů Jitka Hlavsová. „Vůbec mě nenapadlo, že tady nejsou. Jen jsem si říkala, že nezvoní a že mi to chybí,“ dodává.

Pro svůj nápad získala chodovského historika Miloše Bělohlávka, díky němuž se vrátily zvony do kostela sv. Vavřince v Chodově, vikáře Jiřího Majkova, Pavlínu Ungrovou a Josefa Šedivého, velmistra Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jimž patří loketský kostel. Hlavní náplní činnosti spolku bude pořádání výstav, divadel, koncertů, trhů a jiných společenských a kulturních akcí a také organizování veřejných sbírek. A cílem toho všeho je získat cílovou částku na pořízení tří nových zvonů, a to tři miliony korun.

Veřejná sbírka na pořízení zvonů a zvonkohry do věže kostela byla vyhlášena letos na Štědrý den. Přispět lidé mohou na transparentní bankovní účet u ČSOB 286 671 837/0300 či do pokladniček v kostele sv. Václava, na hradě, v městské knihovně, v Galerii Café v Lokti a v době konání kulturních akcí do přenosných kasiček. „Jména fyzických osob, které přispějí minimálně 10 tisíc korun, necháme odlít do pláště zvonu. Stejně tak se tam mohou objevit i loga firem a organizací, které přispějí minimální částkou 25 tisíc,“ poznamenala Jitka Hlavsová. Jak dodala, počítá se s tím, že by se zvony do věže vracely postupně.
„S radostí oznamuji, že první příspěvek do sbírky v hodnotě 5.000 Kč bude od dětí z loketské výtvarky, tedy výtvarného obor ZUŠ. O pohnutých osudech loketských zvonů jsme si vyprávěli už na podzim a děti poté vytvořily téměř šedesát krásných keramických zvonků. Ty jsme nabídli výměnou za příspěvek do sbírky. Děkujeme tímto všem rodičům a přátelům, kteří si zvonečky zakoupili. Věříme, že budeme inspirovat i další laskavé dárce,“ věří Jana Lieblová, vyučující výtvarného oboru ZUŠ Horní Slavkov/Loket.

První písemné zmínky o zvonech jsou ve farní kronice k roku 1459. Před 1. světovou válkou byly v kostele čtyři: Svatá Maria, Svatý Florián, František a sanktusový zvon Svatý Jan Nepomucký. Sloužily až do roku 1917, kdy bylo rozhodnuto o rekvizici pro válečné účely. Po válce byly zvony obnoveny, ale jen do války druhé. Během té byly z Lokte odvezeny tři větší (Panna Marie, Michael a Antonín) a zůstal do dnešních dnů jen nejmenší Florián z roku 1925. „Jako mladý si pamatuji, že kostel zvonil v 10 a 18 hodin,“ zavzpomínal i Lokeťák Miloš Rybař.

Ilustrační foto.
Muž vykradl a poté zapálil prodejnu suvenýrů v Lokti