Kochat se pohledem na město Chodov nebo širokým výhledem do aktivního dolového území. Při dobré viditelnosti pak směrovat zrak od Doupovských hor přes Slavkovský les směrem k Chebu přes údolí řeky Ohře. Takový zážitek by v budoucnu mohla slibovat rozhledna na Smolnické výsypce u jezera Bílá voda nad Chodovem. Vzniknout by měla přestavbou důlního zakladače. Ten v současné době dnem i nocí sype na výsypce hlušinu, kterou k němu vozí vlaky z dolu Jiří. Sypat by ji měl ještě do roku 2016.

„Nápad vznikl již před řadou let. Zmíněn je například ve studii proveditelnosti z roku 2005, která se věnuje využití Smolnické výsypky. Plán je však zatím jen technickou studií, nikoliv projektovou dokumentací,“ vysvětlil Radovan Fišer z Dotační a rozvojové agentury ABRI.
K záměru je zpracována předběžná studie proveditelnosti, jejíž součástí je dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou. V něm k dnešnímu dni více než sedmdesát pět procent dotázaných z celkem 221 lidí výstavbu jednoznačně podpořilo.
„Oslovená veřejnost se ještě výrazněji shodla na tom, že si těžba uhlí nějakou památku obecně zasluhuje,“ poznamenal Fišer.

Iniciativu při výstavbě by mělo převzít město Chodov. Jeho úkolem bude především zajistit finanční zdroje a dokončit dosavadní jednání s majitelem zakladače a pozemků, společností Sokolovská uhelná. Roční provozní náklady jsou odhadnuté na 315 tisíc korun. Celkové vynaložené investice přitom vyjdou na 16,6 milionu korun. To však nezahrnuje pořízení samotného zakladače. „Pokud bychom to měli platit pouze z vlastního rozpočtu, tak by to pro nás bylo příliš veliké sousto. Budeme tedy usilovat o získání prostředků z nějakého vhodného dotačního titulu,“ sdělil místostarosta Chodova Patrik Pizinger.

Rozhledna bude dosahovat výšky 30,4 metru, a to včetně vyhlídkové plošiny na centrální věži. Ke stroji by měla vést nová komunikace navazující na cestu podél hráze. Nástup na první úroveň rozhledny pak povede po nabíracím ramenu s pásovým dopravníkem. Současná práce na záměru vychází z iniciativy svazku obcí Mikroregion Sokolov–východ. Ten se jako partner zapojil do mezinárodního projektu ReSource.