V Karlovarském kraji se toto opatření týká Aše a Kraslic. Jejich představitelé neskrývají ostřejší slova adresovaná Generálnímu finančnímu ředitelství.
„Určitě nyní nastanou nemalé komplikace pro občany našeho regionu," vyjádřil se místostarosta Aše Pavel Klepáček. „Pokud bude šance, zabojujeme ještě o zvrácení tohoto rozhodnutí. Neustále pracujeme na tom, aby se Aš nepovažovala za takzvanou periferii republiky. Ovšem takové kroky Finanční správy ČR naše město na tu periferii opět posouvá," neskrýval svoje rozhořčení.
V Kraslicích proběhlo zase setkání zástupců finanční správy z kraje i Sokolova s vedením města.
„Měl jsem zde v pondělí jednání se zástupci vedení FÚ v Karlových Varech a s paní ředitelkou Finančního úřadu v Sokolově. Zásadním argumentem bylo, že pracoviště v Kraslicích navštíví v době kampaně (placení daní) 150-250 plátců měsíčně, v době mimo kampaň jen 30 až 50 plátců, to jest zhruba čtyři plátci za den. Současné obsazení pracoviště tvoří čtyři pracovníci, což – a to je další argument – vede k tomu, že čtveřice pracovníků není schopna odborně a  s erudicí obsáhnout celou šíři daňové problematiky," říká starosta Kraslic Roman Kotilínek.
Dalším argumentem podle něj bylo, že většina plátců již realizuje daňová přiznání elektronicky.  Dle informací ze strany zástupců FÚ by ale zrušení pracoviště neznamenalo, že tato služba nebude v Kraslicích k dispozici. V době kampaně by pracoviště fungovalo ve dvou pracovnících každý den. Byla probírána možnost, že potřebné prostory se zázemím by poskytl MěÚ v budově radnice. V době mimo kampaň by FÚ Sokolov vysílal pracovníky do Kraslic podle zájmu a potřeby.
Starosta také souhlasí  s názorem, který zazněl již od Svazu měst a obcí ČR, že celý tento postup byl naplánován velmi chytře. „Nejdříve byly zrušeny v roce  2012 malé FÚ (jako ten v Kraslicích) a nahradilo je detašované pracoviště s omezeným rozsahem služeb. Osobně mi vadí – byť mohu mít pochopení pro ekonomická hlediska a úsporná opatření, že stát se neustále snaží omezovat své služby občanům. A netýká se to jen aktuální problematiky rušení finančních úřadů, ale všeobecně.
Jako starosta dnes a denně vidím, jak se stát, který si jako občané vydržujeme ze svých daní, neustále snaží „přehrávat" své povinnosti na obce a zbavuje se své odpovědnosti: „Postarejte se o své školy, zajistěte si lékařskou péči", atd… Jako občan si pak musím nutně položit otázku: Proč vlastně platím daně, když stát omezuje své služby nebo mi ztěžuje přístup k nim. Také se mi pak zdá, že slova o decentralizaci a o snaze přiblížit se více občanům jsou jen fráze, protože v praxi se odehrává opak. Rušení či omezování činnosti státních úřadů či dalších institucí v okrajových částech naší země jen přispívá k odlivu obyvatel z těchto periferií a tak i celkově ke snižování kvality života. A s tím mám, pochopitelně, problém," dodal Kotilínek.

Autor - V.KUČERA, R. CICHOCKI