V novém roce opět pokračuje seriál Sokolovského deníku U vás na návštěvě. Tentokrát zaměřený na oblast dotčenou dolovou činností – Nové Sedlo.
Podle starosty Davida Cervana je to celá řada plánů, které mají v budoucnu výrazně změnit podobu a vyznění celého města. Ty nejzásadnější vycházejí z nutnosti revitalizace okolní krajiny a zajištění dobrých životních podmínek pro místní obyvatele.

Minulý rok jste investovali do řady akcí. Připomeňte ty nejzásadnější.

V rámci revitalizací jsme udělali dva projekty. Jedním byla rekonstrukce propadlé kanalizace ve staré části města za zhruba 12 milionů korun. Ta je v podstatě již nyní dokončená. My jsme si tím současně pořídili i část nového řadu, což považuji za dost podstatné.
Dále máme zregulovaný potok a nové protipovodňové opatření v Loučkách včetně přivaděčů – což jsou rybníky. A to vše za přibližně 24 milionů. Myslím si, že je to velice pěkně udělané.

Jakých dalších novinek si obyvatelé města mohou všimnout?

Teprve teď se v podstatě uskutečňují věci, které jsou vidět. Doposud se totiž většinou dělaly hlavně inženýrské sítě – napojení, přivaděče, jak vody, tak kanalizací. My například máme společnou kanalizaci s Chodovem, tam také čerpáme veškeré splašky. Do inženýrských sítí se vložilo hodně peněz, přes 80 milionů korun. To také bylo důležité pro další rozvoj našeho města.

A co tedy máte v plánu?

Máme zažádáno, a už to i vypadá velice dobře, na přípravu staveniště rodinných domků v části, která byla zatížená dolovou činností v Hornické kolonii. To je také jeden z revitalizačních projektů. Zde jsou náklady vypočítané asi okolo 35 milionů korun.

Současně s tím, co máme v přípravě, je dokončená první etapa výstavby rodinných domů v Loučkách. Teď jich tam je devět a další dva ještě přibudou. No a jelikož se to chytlo, tak město nyní ve spolupráci s developerskými firmami chystá dvě velké lokality. Jedna leží za městským úřadem vedle hlavní silnice – jedná se o louku o velikosti pět a půl hektaru. Další lokalita pak bude opět v Loučkách. A zájemci o ně jsou. No, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Doufám, že se lidé vzhledem ke krizi, která nastala, nebudou bát stavět.
Navíc se také připravuje celá asanace velké vodní nádrže a velké Anny za zhruba 15 až 20 milionů korun.

V loňském roce pokračovala rekonstrukce hlavního průtahu městem. Jak to v Novém Sedle vypadá nyní?

S krajem a se státem usilovně řešíme jak problematiku našeho průtahu, tak přivaděče na rychlostní silnici R/6. Momentálně jsou tu vlastně dokončené dvě části – zbývá nám tedy dodělat ještě jednu – a ta by měla být v žádosti pro letošní rok. S krajem už na tomto projektu nějaké přípravné práce probíhají. Jedná se o část, která navazuje na dnes již hotový úsek.

Náklady jsou tu stanovené okolo osmdesáti milionů korun a hlavním investorem je Karlovarský kraj.
My máme pouze spoluúčast na podružných komunikacích, vybudování osvětlení a úpravě zeleně.

Počítá se také s úpravou silnice směrem do Chodova?

Mezi Chodovem a Novým Sedlem by mělo dojít k napřímení komunikace. Stávající zalomené esíčko v Chranišově odpadne a stane se místní komunikací. Zdejší půda bude vytěžená a nová silnice tudy povede rovně. Tato akce je naplánovaná na přelom letošního a příštího roku.

Co je jejím smyslem?

Cílem je zkapacitnění dopravy. Ono si to vlastně vynutilo několik důvodů. Jednak zdejší komunikace byla nevhodná kvůli svému zatížení. A navíc tu byl velký problém s bezpečností chodců. Nové Sedlo je totiž bohužel tolik rozházené a rozložené strukturou, že hlavní silnice vede napříč. Není tedy jiné řešení. Osobně si myslím, že varianta obchvatu by byla nesmírně nákladná – uvažovat by se o tom mohlo snad někdy výhledově. Třeba až se odtěží divize Družba, tak by doprava mohla jít západním obloukem mimo Nové Sedlo při lomové straně směrem na Chodov, tam jak vede obchvat do Vintířova. Zde by se to spojilo a pokračovalo dál do Chodova. Tento způsob byl ještě v součinnosti se záměrem, že by se udělal jihozápadní obchvat Chodova.

Vyhovuje vám nová podoba silničního průtahu?

Průtah, který tady vzniká v normách, jaké mají být, je oproti původní silnici širší. Každý pruh má tři a půl metru, celkový rozměr vozovky je tedy sedm metrů. Dále tu jsou středové ostrůvky kvůli bezpečnějšímu přecházení chodců. Úprava komunikace je skutečně nezbytná. Jezdí tudy nákladní vozy Liaporu, Sokolovské uhelné a dopravci, kteří vozí své produkty – nejen plynárenské, ale i uhelné. Do Chodova tato doprava nemíří, protože uhýbá na obslužnou komunikaci přes Vintířov. My to ale samozřejmě všechno zbaštíme. Bohužel jiná možnost tady není. Rekonstrukcí průtahu městem jsme, lidově řečeno, zabili tři mouchy jednou ranou. Máme nové chodníky, přechody a kvalitní komunikaci. Navíc jsme vyřešili snížení rychlosti – už nám tady dokonce praskaly domy.

To je tady silnice opravdu tak frekventovaná?

Řeknu vám, nikdo také pořádně nevěřil, kolik tudy projede každý den aut. Teprve až když se sem během stavby daly semafory, tak bylo jasně vidět, kolik vozidel přes Nové Sedlo jezdí.