Už jeden rok má za sebou ve funkci starostky Horního Slavova Jana vildumetzová. Co se podle ní podařilo a co zatím ne se pokusila zodpovědět v našem rozhovoru.
Největší investiční akcí posledních let v Horním Slavkově je koupě a přestavba bývalého hotelu Tatran na městský úřad. Je už tedy vše dodělané a zaplacené?Nejsou zaplacené vícepráce, tam ještě s firmou jednáme. Původní částku kolem 27 milionů jsme už firmě, která vyhrála výběrové řízení, jsme už zaslali celou. Chceme vše uzavřít do konce roku.
Další dlouho slibovanou akcí je stavba multifunkčního hřiště u Základní školy ve Školní ulici. Je už hotové a jak bude fungovat jeho provoz?Už je hotové. Ještě se dělal dodatek ke smlouvě, kdy se termín o něco prodloužil k dodělání terénních úprav kolem hřiště a taky dodělání pískového doskočiště, které používá škola v tělesné výchově. Termín oficiálního otevření je 8. prosince.
Bude na provoz někdo dohlížet?Určitě, jsme domluvení se zastupitelem Vladimírem Vtípilem, který si chce vzít veškerou organizaci na sebe. Předběžně jsme domluvení, že v dopoledních hodinách by hřiště využívaly školy. Všechny školy ve městě. V odpoledních hodinách by to pak využíval Spartak a futsalové kluby, které o hřiště požádají. Děti budou mít užívání určitě bezplatně, stejně tak školy, futsalové kluby nebo ostatní zájemci z řad dospělých si pak něco zaplatí. O té ceně ještě budeme mluvit, nechceme nastavit nic vysokého. Jde nám o to, aby se hřiště plně využívalo, ale aby se zbytečně rychle nezničilo.
Když se připravoval záměr stavby hřiště, tak se mluvilo o celém areálu, tedy například i o běžeckých drahách s umělým povrchem. Budou také v dohledné době?Příští rok chceme zahájit druhou etapu a máme přislíbené finanční prostředky na tartanovou dráhu. Pokud se podaří tyto peníze získat, hned začátkem roku bychom s další stavbou začali. Všichni, a hlavně ti mladí, by si měli uvědomit, že jsme měli obrovské štěstí, když jsme peníze na hřiště získali. A podle toho se k tomu i chovat. Těžko se totiž podaří podobný areál znovu otevřít. Navíc je možné, že bychom si mohli nastavit jednu kameru z objektu stanoviště záchranné služby, které by hřiště hlídalo.
Přístup tedy budou mít školy a futsalové kluby. Co ostatní?Všichni si budou moct zavolat správci, který jim řekne, kdy je na hřišti volno. A nejspíš určíme nějakou hodinovou sazbu nebo zálohu, aby se prostor neničil.
Celý areál je už nyní nově oplocený. Kopec za školou ale každou zimu využívají děti k bobování…
Určitě tam děti bobovat budou. Areál se vždy ráno otevře a večer zavře. Tento kopec určitě dětem vzít nechceme. Je to opravdu jen ochrana této investice.
Největší bolestí Slavkova byl od loňského roku chybějící lékař. Toho se naštěstí podařilo sehnat. Líbí se tady nové lékařce?Ordinuje a je tady spokojená. Také uvažuje o tom, že by se sem nastěhovala, aby nemusela denně dojíždět. A reference na její práci jsem zatím slyšela jen dobré. Jen bychom potřebovali, aby se k ní zaregistrovali ještě další pacienti. Zatím jich má zaregistrovaných zhruba pět set, optimální by bylo, kdyby jich byl tak dvojnásobek. Přes čtyři sta zdravotních karet ale stále leží na krajském úřadě. Podle mě lidé čekají, až jim něco bude, a teprve pak si zajdou k lékaři a budou chtít svou kartu. Znovu bych tak chtěla na všechny apelovat, aby se zaregistrovali dřív, aby nová lékařka měl dost svých pacientů.
To jsou všechno věci, které se během uplynulého roku povedli. Pak jsou ale i další věcí, které se nezlepšili. Třeba stav chodníků ve městě…Letos se podařilo opravit chodník před bývalým hotelem Tatran. Tuto opravu jsme zaplatili ze zisku společnosti Byty-teplo. Ale víme o tom, že stav chodníků a silnic je problém. Na prosincovém zasedání zastupitelů tak chceme schválit prodej bytů hlavně v těch domech, kde už jako město máme třeba jen jeden nebo dva byty. To je pro město nevýhodné. Prodat by se takto mělo asi sto bytů. A z těchto peněz by se pak opravili chodníky a silnice.
Když jste zmínila společnost Byty-teplo, usilovali jste o získání stoprocentního obchodního podílu. Podařilo se?Už jsme získali deset procent obchodního podílu od bývalého jednatele a město tak nyní vlastní sto procent této společnosti.
Můžete prozradit další plány? Spíš ale jen ty, u kterých je opravdu šance, že se podaří je naplnit…Je důležité mít strategický plán rozvoje města. Na tom budeme určitě pracovat. A co by se mělo povést? Tak třeba stavba supermarketu v příštím roce. Vše směřuje k tomu, že se podaří ho postavit. Také je velká šance získat dost peněz na modernizaci základní školy ve Školní ulici. V plánu je kromě tartanové dráhy u nového hřiště i zpevněná dráha kolem části lesoparku na sídlišti. Tuto dráhu by pak využívali maminky s kočárky, lidé na bruslích nebo kolech. Podle odhadu by tato dráha měla kolem 550 metrů a finanční náklady by byly zhruba půl milionu korun. A pokud by se osvědčila, tak je možné jí ještě rozšířit. Chtěli bychom toto schválit v rozpočtu na příští rok. Potom by bylo dobré pokračovat v úpravě zeleně na náměstí. Kromě toho určitě budu chtít společnou schůzku s podnikateli, kteří mají své provozovny na náměstí, a s architektem. Ten by navrhl jednotnou úpravu těchto obchodů. Protože teď je každý obchod jiný a nevypadá to moc dobře. Pokračovat chceme i v tom, co jsme udělali s bývalou radnicí. Máme vytipované další objekty, které by se hodily na přestavbu na další byty. Buď opět s nějakou firmou, nebo by město tuto přestavbu hradilo ze svého a pak je lidem prodalo. V příštím roce bychom také chtěli kompletně zrekonstruovat hasičskou stanici. Byla jsem se tam podívat a určitě to potřebuje. Kromě toho se v příštím roce otevře nová čistička a také musíme vymyslet, co se starou čističkou. Je to místo u vstupu do města, takže musíme hodně opatrně vybrat, co by tam mohlo být.