Neustálé stížnosti občanů bydlících v blízkosti barů a restaurací na hluk ozývající se z těchto zařízení nedaly spát nejen jim, ale zřejmě ani městské policii. Strážníci při výjezdech na podobná upozornění neměli čím argumentovat. Někomu se může zdát hluk v normě, jinému nedá spát. Nově bude jasno. Městská policie si totiž pořídila hlukoměr, kdy naměřené hodnoty jasně ukáží, zda jsou normy překročeny, či nikoliv.

„Zejména v letních měsících musejí strážníci často vyjíždět na upozornění občanů a řešit na místě, zda jde o rušení nočního klidu, či nikoliv. Nejčastěji si stěžují lidé v lokalitách Staré náměstí, ulice Marie Majerové a u bývalé Dukly. Občas také u restaurace Hamburk a nově i na vodácké tábořiště," říká velitel městské policie Petr Kubis. Město proto pořídilo hlukoměr a strážníci ho zejména při nočních službách vozí s sebou.

„Pokud strážníci naměří překročené hodnoty, zajdou do podniku a vyzvou zaměstnance, ať zavřou okna či ztiší hudbu a podobně. Další skupinou, kterou kolegové musí řešit po stížnostech občanů, jsou rozjaření, hlasití hosté postávající před podnikem a rušící noční klid," upřesnil Kubis.

Některým občanům v okolí Starého náměstí vadilo dokonce noční odbíjení zvonu z nedalekého kostela svatého Jakuba a sepsali petici. Občané dokonce posílali starostovi města kuriózní nápady, jak levně a účinně zvuky odbíjení ztlumit. „Myslím, že řešením by bylo navléknout na srdce zvonu prezervativ vyplněný molitanem nebo nějakou modernější látkou. Navlékat a svlékat by ho mohl třeba člověk ve veřejné službě a město by to nestálo nic," napsal jeden z občanů.