Tato setkání byla příležitostí vyjádřit uznání a vděčnost za jejich dlouholetou službu a přínos pro komunitu. Končící ředitelé hráli klíčovou roli ve správě a rozvoji městských organizací, a jejich odchod znamená významnou změnu pro vedení těchto institucí.

Starosta Petr Kubis při setkání ocenil jejich nasazení a přínos k rozvoji města: "Děkujeme vám za vaši oddanost a tvrdou práci, kterou jste během svého působení odváděli. Vaše úsilí bylo pro Sokolov velmi cenné."

Místostarosta Jan Picka dodal: "Vaše vedení a zkušenosti byly pro naše příspěvkové organizace neocenitelné. Přejeme vám hodně úspěchů v dalších životních etapách."

Toto slavnostní rozloučení bylo symbolem uznání a respektu vůči končícím ředitelům za jejich práci a přínos pro město Sokolov.

Končící ředitelky a ředitel:

Miroslava Záleská – končící ředitelka MŠ K. H. Borovského působila ve školce přes dvacet let, z toho posledních 6 let jako její ředitelka; svoji profesní kariéru spojila s předškoláky a nadanými dětmi, kterým se bude nadále věnovat jako učitelka v MŠ.

Dana Chvojková – končící ředitelka MŠ Vrchlického; v MŠ působila 32 let. Za své pedagogické zásluhy byla letos oceněna plaketou Jana Amose Komenského - uznání za vybudování mateřské školy rodinného typu, která je rodiči oblíbená a vyhledávaná a dále za zásluhy na modernizaci školy.

Bc. Vlasta Kaiserová – v MŠ Vítězná působila 30 let; zasloužila se například o založení festivalu Sokolovská mateřinka, která je nesoutěžní přehlídkou hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných vystoupení dětí z mateřských škol.

Roman Švancar – v ZUŠ působil řadu let, jako ředitel 21 let; během jeho působení v ZUŠ vzniklo několik úspěšných hudebních těles, jež se pyšní úspěchy v celostátních soutěžích. Léta dirigoval velký dechový školní orchestr. Pana Švancar lze právem označit jako „patriota ZUŠky“.

Iva Ondrejková – v DDM působila 23 let; za pedagogické zásluhy jí byl udělen titul Osobnost města Sokolova 2024. V dubnu 2024 převzala ocenění od hejtmana Karlovarského kraje u příležitosti Dne učitelů za příkladnou a obětavou práci s dětmi a mládeží.