Přípravou rozpočtu na příští rok se v těchto dnech zabývá město Chodov. Podle prvotních návrhů by měl být zcela vyrovnaný – provozní rozpočet je tak zatím stanovený na 145 851 610 korun. A co to znamená pro městskou kasu? Bude mít Chodov dostatek peněz na další rozvoj? Ekonomové hovoří, že ano.

„Pochopitelně problémovým je každým rokem kapitálový rozpočet, protože těch investičních akcí je celá řada a účet města není bezedný. Vzhledem k tomu, že příští rok očekáváme zahájení první etapy výstavby sportovního centra, tak jsme se snažili částečně omezit další investiční aktivity. Nicméně i tak je ten kapitálový rozpočet v objemu 42,7 milionu korun. Z toho 30 milionů jsou finanční operace ve správě aktiv finančních ústavů,“ vysvětlila tajemnice Městského úřadu v Chodově Marcela Kubicová.

Mezi další záměry města patří například dokončení chodníků v Horní a Vintířovské ulici. Na to má být v rozpočtu pamatováno částkou okolo 4 milionů korun.
„Do návrhu investičního rozpočtu se pak dostala přestavba výměníkové stanice číslo 18 na archiv města. Důvod je prostý. Už máme totiž problémy s uložením dalších archiválií a v nevyhovujícím stavu je i spisovna města. Nosnost stropů tam není taková, abychom si mohli dovolit další zatěžování,“ poznamenala tajemnice.

Celkem 4,5 milionu korun má město v návrhu rozpočtu navržených pro přípravu projektových dokumentací.
„Největší částku by měla pojmout dokumentace na vybudování sběrného dvora. Dále tam jsou odvodňovací prahy v Husově ulici, plocha za evangelickým kostelem nebo částečná úprava hřbitova,“ vyjmenovala Kubicová.

V návrhu zatím nejsou zahrnuté náklady na výstavbu krytého bazénu. Město totiž bude čekat na celkovou částku, která by měla vzejít z výběrového řízení na dodavatele stavby. „Teprve až při podpisu smlouvy už eventuálně budeme vědět i nějaké etapové čerpání jednotlivých financí. Vše budeme řešit během roku 2009 rozpočtovou změnou,“ zmínila tajemnice.

A kdy město oficiální podobu rozpočtu představí? „Zastupitelé města o něm budou jednat v průběhu prosince,“ uvedl starosta Chodova Josef Hora.