Výročí 730 let od první písemné zprávy si v letošním roce připomíná město Sokolov. Upozornit na něj chce výstavou, která přibližuje jeho historii, proměny i významné rodáky. Jak se Sokolov měnil a rozvíjel, ukazují dobové snímky, obrazy a trojrozměrné modely. K vidění jsou i sbírkové předměty, jež přibližují kulturní tradice, zvyky a významné osobnosti města.

Na sestavení expozice se podílelo sokolovské muzeum, partnerské město Sokolova Schwandorf a Heimatverband der Falkenauer. „Výstava potrvá až do 25. října tohoto roku,“ zmínila Romana Beranová ze sokolovského muzea. Celý projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Další výstavou v sokolovském zámku jsou Romantické cesty zanikající krajinou. Ta se podle autorů expozice Světlany Kuncové a Rudolfa Tyllera nachází v těsné blízkosti Sokolova na místě vyuhlených lomů Medard a Libík. Do těchto míst se vydávali po celý rok a snažili se zachytit proměny postindustriální krajiny, ve které se postupně vytvářela jezírka, potoky s vodopády, peřejemi i barevné bažiny. „Důlní vody je zabarvovaly do nevídaných barevných odstínů. V současné době tento prostor mizí pod hladinou vznikajícího jezera Medard,“ uvedla k výstavě uměleckých fotografií Kuncová.