Funkci tajemníka Městského úřadu v Kynšperku nad Ohří opouští Pavel Růžička. Svou prací na tajemnickém postu přispěl podle starosty René Bolvariho vysokou měrou ke zlepšení stavu města, chodu úřadu i městských organizací. Růžička své důvody odchodu uvedl v rozhovoru v kynšperském zpravodaji, ze kterého jsme po dohodě s ním část použili.


Proč opouštíte post tajemníka kynšperského úřadu?
Rezignace po více než 8 a půl letech není jednoduchá věc. Svou práci jsem vždy bral jako poslání. V poslední době jsem se ale dostal do stavu, kterému se moderně říká vyhoření. To není dobré pro město ani pro mě. Dělat totiž věci napůl nebo nedotažené do konce je proti mému přesvědčení i povaze. Rezignaci jsem podal už před třemi měsíci. Chtěl jsem, aby úřad, město i občané nepocítili žádnou dramatickou změnu.


Co budete dělat nyní?
Vrátil jsem se ke své původní profesi, a to strojařině. Včera jsem byl první den v novém zaměstnání.

Jak hodnotíte své působení ve funkci tajemníka?
Hodnotit mou práci budou občané města, nikoli já. Věnovali jsme se zanedbaným a ne příliš atraktivním okrajovým částem města. Především je ale opravené centrum a já mám radost, když mi Kynšperáci říkají, že konečně mohou svým návštěvám ukázat pěknou a opravenou část města.


Co se vám za posledních osm a půl roku nejvíce povedlo?
Radost mám ze všeho, co se podařilo udělat. Nedá se vypíchnout jedna či dvě akce. Ale o jedné radosti se zmíním. To je nejen dlouhodobá modernizace budovy úřadu, ale především si cením přeměny myšlení a přístupu většiny zaměstnanců úřadu k městu a jeho občanům. Moderní, přitom ale sociální myšlení je velmi důležitá věc. A já doufám, že jak bude pokračovat modernizace úřadu, bude i jeho vnitřní klima modernější, a práce bude pro zaměstnance koníčkem, podobně jako tomu je u mě.