Velmi podobná nabídka služeb a péče, ale i úroveň zdravotní péče. Takové byly dojmy poslankyně německého spolkového sněmu Elizabeth Scharfenbergové z návštěvy v Domě ošetřovatelské péče a Home Care v Dolním Rychnově. Společně s českou ministryní pro oblast lidských práv a národnostních menšin Džamilou Stehlíkovou si prohlédly rychnovskou léčebnu v rámci česko–německého projektu sociální a zdravotní péče.
„Považuji za pěkné, že zařízení v Německu i toto v Čechách odvádí stejnou práci. O rozdílech budeme společně ještě hovořit. Ty jsou ale především v celkové struktuře zdravotnictví,“ řekla poslankyně.
Léčebna v Dolním Rychnově je jediným zařízením v České republikce, které poslankyně společně s ministryní včera navštívili. Společně pak odjeli do Německa, aby během jednoho dne viděli ukázku péče u nás i za hranicemi.
„Chtěli jsme návštěvě ukázat, že i soukromé zdravotnické zařízení může poskytovat vysokou kvalitu péče,“ vysvětlila cíl návštěvy ředitelka rychnovského domu ošetřovatelské péče Magdaléna Scholzová.
Česko–německý projekt, pro který je nyní rychnovská léčebna vzorem, se zabývá sociální a zdravotní politikou a zajišťuje především výměnu zkušeností. Podílí se na něm Střední zdravotnická škola v Chebu, která do něj navrhla právě Dům ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově.