Důvod k oslavě má obec Šabina. Připomíná si totiž letos 700 let od svého založení. A právě na dnešní den naplánovala stěžejní oslavy s pestrým programem. Ten odstartuje v 10 hodin mší u kapličky sv. Anny. Sloužit ji bude kraslický farář. Následně zde od 11 hodin vystoupí pěvecké sdružení Heimatchor.

V přírodním amfiteátru Pod skálou pak bude veselí pokračovat od 14 hodin koncertem Vesnické čtyřky s manželi Homolkovými. Zvesela budou hrát až do 17.30 hodin. Mezitím starosta Šabiny Pavel Pešek přivítá účastníky oslav. V 15 hodin bude navíc udělen titul Čestný občan Šabiny. O hodinu později se objeví šabinské mažoretky a po nich dojde na zahájení bohaté tomboly. V 17.30 hodin se představí taneční soubor Radost z Krásna.
Od 18 do 24 hodin pak dostane prostor dechová hudba Horalka z Kraslic, která bude hrát k tanci a poslechu.
Kdo bude chtít, bude si moci prohlédnout pamětní mince a třeba si i některou z nich zakoupit. Stejně jako další suvenýry a upomínkové předměty obce. Zajímavá je i výstava s názvem Naše vesnice v minulosti, současnosti a budoucnosti, která je umístěná ve společenské místnosti obecního úřadu.
Zábavu si dnes užijí také děti. Pro ty jsou na fotbalovém hřišti připravené pouťové atrakce. Chybět nemá ani ukázka parkurového skákání jezdeckého klubu Sagyra.

Pamětní mince

Firma SIMM ve spolupráci s Obecním úřadem v Šabině vydává k 700. výročí první písemné zmínky o obci série pamětních mincí o průměru 30 mm, v pravém stříbře o ryzosti 999/1000 a váze 11 g. Na aversu této mince je budova kapličky. Na reversu je erb obce a nápis 700 LET OBCE ŠABINA a letopočty 1309 – 2009. Tato série bude v mosazném, dvoubarevné v alpako-mosazné a měděno-mosazné kombinaci, měděném a cínovém provedení k dostání při oslavách ve stánku firmy SIMM, kde budou mince raženy.
Minci si mohou nechat zájemci vyrobit přímo na místě již od 50 korun za kus. Stříbrné mince budou vydány v limitovaném, číslovaném nákladu v počtu 100 kusů.

Ceník mincí:

  • Mosazná 60 Kč
  • Měděná 50 Kč
  • Cínová 80 Kč
  • Dvoubarevná 80 Kč
  • Stříbrná 999/1000 včetně etue Lux 690 Kč
  • Krabička 40 Kč
  • Váček kožený 25 Kč
  • Klíčový přívěsek mosazný nebo alpakový 70 Kč

Akce v Šabině

Další letošní akcí v Šabině bude 9. srpna Den koní, který se uskuteční v areálu jezdeckého oddílu Sagyra. Na programu bude voltižní ukázka nejmladších členů, drezurní ukázka na hudbu a další dovednosti. Zájemci si budou moci prohlídnout stáje a vyzkoušet si jízdu na koních. Začátek je ve 13 hodin.
Na 22. srpna je zase naplánována Neckyáda na řece Ohři. Sraz plavidel je pod lávkou. Samotná jízda odstartuje ve 14 hodin.
O Cenu obce Šabina se pak 29. srpna utkají nohejbalisté. Turnaj začne v 9 hodin.
Živo bude také v zimě. Například 4. prosince se bude konat Vánoční besídka pro děti v prostorách společenské místnosti obecního úřadu.
Posezení s důchodci a vítání nových občánků je stanovené na 13. prosince. Do amfiteátru Pod skálou pak 20. prosince zavítá Živý betlém. Přesně na Štědrý den pak u kapličky sv. Anny zazní vánoční koledy. Poslední letošní akcí pak bude 26. prosince Vánoční turnaj smíšených dvojic v kuželkách.

Trocha historie

Předpokládáme, že Šabina byla soustavně osídlena od doby slovanské, jazykovědci odvozují její název od osobního jména Žába, tj. majetek člověka jménem Žába, tedy Žábův dvorec. Nejstarší německé znění názvu vesnice Scheyben vzniklo v době kolonizace buď přepsáním nebo přichýlením k jménu Scheibe – kolo, kruh. V dalších letech se ves uvádí jako Scheben (1352), Schaben (1483). Tvar Šabina se v písemných pramenech objevuje teprve v roce 1651 a vznikl ze jména německého. Úředně se užíval od roku 1923.

Koncem 12. století v době dočasné vlády říšského panovníka v tehdejším Sedlecku (po brzkém přenesení sídla správy na hrad Loket nazývaném Loketsku) získal v naší oblasti značný pozemkový majetek cisterciácký klášter ve Valdsasích (Waldsassen) v dnešním Německu. Jednalo se zejména o lubský újezd a oblast kolem Chodova, klášter toto území společně s více činiteli, např. chebskými ministeriály, kolonizoval. Pro dějiny Čech bylo významné usídlení mnichů z Valdsas v prvním klášteře tohoto řádu u nás v Sedlci (1142) a později po nezdařeném založení v jiném místě v Oseku (1199). Lze se domnívat, že nejpozději ve 13. či na počátku 14. století šedí mniši hospodařili i v Šabině.

V písemných pramenech se ves objevuje poprvé v roce 1309. V listině z 27. 7. 1309, v níž se dohodl pan Eckhard, syn mocného Albrechta Nothafta z Falknova (Sokolova), s valdsaskými řeholníky o vlastnictví řady lokalit, jmenovaný uznal, že Nothaftové nemají žádná práva ke klášterním vesnicím (villae) Šabina a Chlumek (býv. Perglas).

Historický text je použitý z knihy Šabina – Příběh vesnice u řeky Ohře.