„Povznášejícím výrazem vnitřní svobody každého člověka dané od Boha je možnost rozhodnutí. Tito tři mladí lidé se rozhodli dát se cestou lásky a života s Ježíšem,“ uvedl ve svém kázání duchovní Petr Staš, který pak postupně s každým křtěncem sestoupil do řeky a podle biblického vzoru je ponořil do vody na znamení odpuštění hříchů a začátku nového, čistého života.

Pokřtěni byli student Daniel Kábrt z Libavského Údolí a sociální pracovníci Ivana Chalupová ze Šabiny a Jaroslav Nový z Kynšperku. Ivana Chalupová je vychovatelkou v kynšperském Domě na půli cesty, který pomáhá dospívajícím z dětských domovů a bez rodinného zázemí najít své místo v životě, práci a vlastní ubytování. „O Ježíši přemýšlím již od svého dětství, od chvíle, kdy zcela změnil život mému otci a zachránil jej ze závislosti na alkoholu. Mé srdce ale Boha neposlouchalo, a to způsobilo mnoho zlého. Teď chci Pána následovat,“ vyznala před shromážděnými.

Jaroslav Nový je pečovatelem v pochlovickém domově důchodců. Vyrůstal v dětském domově a o Ježíši jako Bohu přicházejícím zachránit člověka v příběhu lidského života se dozvěděl od křesťanů, kteří ústav navštěvovali a s dětmi se přátelili. „V církvi jsem našel skvělou a velikou rodinu,“ řekl s úsměvem. Daniel Kábrt studuje chebské gymnázium a Boha poznal od svých věřících rodičů. „Samozřejmě se dívám na víru svých rodičů i kriticky, ale vše, co kolem sebe vidím a vnímám, mne přesvědčuje o milosti a spolehlivosti Boží a jeho slova v bibli,“ řekl Daniel.

Sbor Církve adventistů sedmého dne v Sokolově se schází na Kraslické 14 každou sobotu od 9.30 hodin k biblické škole a bohoslužbě s kázáním. Členové sboru se věnují biblické osvětě a sociální pomoci v rámci adventistické organizace ADRA a místního sdružení Pohlazení pomáhajícího citově strádajícím dětem v dětských domovech a ústavech. (tk)