Mimo jiné i praporem a znakem obce se může chlubit Šabina, kterou v rámci seriálu U vás na návštěvě v tomto týdnu představujeme. Znak a prapor byly schváleny a uděleny Parlamentem České republiky a oficiálně předány starostovi Pavlu Peškovi 8. dubna v roce 2005 tehdejším místopředsedou Poslanecké sněmovny Janem Kasalem.

Popis znaku a praporu obce.
Jazykovědci činí k významu názvu obce následující výklad: Znalec chebského nářečí Rudolf Fischer se dohaduje, že toto místní jméno povstalo z českého Žabín - majetek člověka, který se jmenoval Žába, tedy Žábův - Žábův dvorec. Štít vpravo polcený. Pravé pole zlaté s modrým břevnem a v něm zlatá lilie. Levé pole zeleno-stříbrně sníženě dělené, nahoře zlatá žába, dole dvě zelená břevna. Pravá polovina štítu má vztah k nejstarším poznatelným dějinám obce - k rodu Nothaftů, s erbem zlatého štítu s modrým břevnem a lilií k cisterciáckému klášteru ve Waldsassenu. V levé polovině štítu je žába mluvícím znamením a stříbrné vodorovné pruhy evokují představu vody, kterou je jak řeka Ohře, tak pramen šabinské kyselky. Zelená má oporu v jejím obecném vnímání jako barvy přírody, venkova a lesů.