Karlovarská krajská nemocnice nabízí pacientům zkvalitnění péče. V pondělí 29. září byl totiž otevřen nový moderní kardiostimulační sál, díky kterému nemusejí pacienti cestovat kvůli odborným procedurám do Prahy či Plzně.

„Náklady na zbudování tohoto pracoviště činily šest milionů korun. Zároveň pracujeme také na speciálním kardiologickém lůžkovém oddělení, které je pro péči o naše pacienty velmi důležité. Je to další způsob, jak oživit a zkvalitnit péči, kterou nabízí Karlovarská krajská nemocnice,“ uvedl Jan Ferenc, výkonný ředitel Karlovarské krajské nemocnice.

Otevření nového kardiostimulačního sálku neznamená pouze zvýšení komfortu pro nemocné i lékaře při provádění implantací kardiostimulátorů, ale otevírá též cestu k provádění speciálních arytmologických výkonů.

„Nemocní po invazivních srdečních procedurách budou nyní hospitalizováni na specializovaném lůžkovém oddělení. Péče o nemocné i po operacích bude tak v rukou specialistů. Podařilo se vytvořit tým pěti kardiologů, kteří povedou mladší, méně zkušené lékaře a budou je vzdělávat v oboru kardiologie,“ sdělila Zdeňka Marková, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice. „Oddělení bude připraveno aspirovat na udělení akreditace v oboru kardiologie a stane se tak výukovým krajským zařízením,“ doplnila Marková.

Nový kardiologickostimulační sál by měl také zvýšit počty těchto specializovaných operací. „To se dá předpokládat. Je velmi dobře, že nový management byl této modernizaci nakloněn,“ konstatoval Michal Paďour, primář intervenční kardiologie.

Význam nového sálu vnímá i Josef Pavel, hejtman Karlovarského kraje. „Je důležité, aby zdravotnictví zkvalitňovalo péči a vždy bylo na prvním místě zdraví pacientů. Někdy se totiž tato důležitá služba pro zdraví lidí spojuje s věcmi, které do ní nepatří. Zdravotnictví je o péči o zdraví pacientů a nikdy by nemělo být zneužíváno k vlastnímu prospěchu. Nový sál je dalším krokem ke zlepšení péče,“ uvedl hejtman Pavel.